Starosta Starého Města Josef Bazala čtenářům Deníku prozradil, jak složitá cesta byla k výstavbě tohoto důležitého a skvostného centra města a kolik sil bylo třeba k vytvoření jeho současné podoby.

Jak dlouho trvalo dokončení a jak moc velké úsilí a finanční prostředky si dostavba náměstí do dnešní podoby vyžádala?

Výstavbu nového náměstí ve Starém Městě je nutné rozdělit na dvě části, a to na kostel Svatého Ducha, který investovala Římskokatolická farnost Staré Město a okolí, jehož investorem bylo město Staré Město.

Nejdříve město v letech 1996 – 1997 vyhlásilo architektonickou soutěž na podobu nového náměstí. Z vybraných projektů se nakonec žádný nerealizoval, a to i z toho důvodu, že přišly povodně a velká část prostoru budoucího náměstí byla zaplavena. Tuto skutečnost bylo nutné zohlednit.

V roce 2000 farnost získala po mnoha obstrukcích stavební povolení na výstavbu kostela Svatého Ducha, jehož základní kámen byl položen v roce 2001. V témže roce byla stavba nového kostela zahájena. V roce 2004 - 2005 město pořídilo novou zastavovací studii lokality Dvorek, která byla později přejmenována na náměstí Velké Moravy.

Asi deset let čekali představitelé města na informaci od farnosti, kdy bude možné výstavbu nového kostela dokončit. Především z důvodu finančních prostředků se stavba vlekla. V letech 2011 až 2012 se začal tvořit plán, který avizoval, že bude možné do tří let uvést kostel do předčasného užívání a budou v něm moci probíhat pravidelné bohoslužby.

Na základě těchto informací zahájilo město nejen projekční práce, ale i hledání finančních prostředků, které se nakonec podařilo získat i z prostředků Eevropské unie. Stavební práce na novém náměstí byly zahájeny v roce 2013 a dokončeny v roce 2015. Jednalo se o dvě investiční akce s názvem: Event centrum a Rozcestí Velké Moravy.

Na podzim v roce 2014 byla dokončena I. etapa náměstí Velké Moravy a následně proběhlo slavností žehnání kostela Svatého Ducha, biskupem Pavlem Posádem a o rok později byla dokončena druhá etapa náměstí v roce 2015. Náklady na výstavbu náměstí se vyšplhaly na 50 milionů korun, kostel Svatého ducha v den žehnání přišel farnost na 91 milionů korun.

Po roce 2014 přibyly na náměstí nové hodiny, veřejnosti byla zpřístupněna vyhlídková věž kostela, byl dokončen Polyfunkční sál kostela Svatého Ducha a město vykoupilo a následně i odstranilo dům se zahradou po rodině Schielderů. Vznikl tak další nový prostor. V nejbližších dnech očekáváme rozšíření Památníku Velké Moravy o Cyrilometodějské centrum, jehož výstavbu připravuje Zlínský kraje společně se Slováckým muzeem. Náměstí je vybudováno na místě dřívější obydlené části, kde stávaly rodinné domy. Ty musely být po povodních v roce 1997 strženy. V blízkosti se nachází dříve bohatá archeologická lokalita.

Víte ještě o nějakých zajímavostech, které se k náměstí Velké Moravy vážou?

Je tam křížový Jezuitský sklep, který vystavěli v 16. století cisterciáci, který byl původně určen k uskladnění potravin, později patřil rodině Schielderů, kteří tam měli jak rodinné zázemí, tak mlýn na vodní pohon, který sloužil především místním, ale i okolním obyvatelům.

V minulosti tam stávaly rodinné domy (Na dvorku), které si postavili zaměstnanci sloužící na dráze nebo v cukrovaru. Byla tam zákoutí Altéřů a nedaleko lokalita Za Lužů, která byla nejníže položeným místem Starého Města. Na křižovatce směrem na Velehrad u Musea bonsají Isabelia bývala boží muka, samotné muzeum bonsají jedinečné svou zahradou a zaměřením. Dodnes stojí na náměstí Rudý dům, ve kterém za nacistů bylo na konci II. světové války zatčeno asi 21 mladých chlapců jako rukojmí ze Starého Města. Pět z nich se konce války nedočkalo, neboť byli popraveni na Potmělůčce, kde je dodnes pietní místo.

Výstavba náměstí do současné podoby trvala mnoho let. Jak se vůbec zrodila myšlenka na vybudování náměstí Velké Moravy a celého okolí dnešního náměstí a měl nápad nějaký postupný vývoj, nebo byl vzhled náměstí jasný od samého začátku?

Po osamostatnění Starého Města hledali jeho představitelé lokalitu, kde by mohlo vzniknout nové centrální náměstí. Lokalita Dvorek se jevila jako nejvhodnější, a to jak z pohledu potřeb obyvatel města, tak i z pohledu významné kulturní památky (Památník velké Moravy) a z hlediska budoucího rozvoje cestovního ruchu. Samozřejmostí byla i výstavba nového kostela, s nímž počítaly všechny architektonické studie. Prostor náměstí nekoliduje s obytnou zástavbou, přestože je uprostřed města a vedou k němu dopravní trasy cyklistické, silniční i pěší. Souborem staveb zde vznikl prostor pro kulturní a folklorní vystoupení, obnovilo se jedinečné jezuitské sklepení, vzniklo nové informační centrum se sociálním zařízením. I nově otevřený polyfunkční sál pod kostelem je využíván mládeží, seniory a slouží přednáškám a výstavám. Přesto nás ještě čeká mnoho úsilí, aby zde vzniklo více služeb pro obyvatele a turisty. V turistickém ruchu se skrývá velký potenciál v rámci služeb, ale i v rámci  ubytovacích kapacit, kterých je stále nedostatek. Věřím, že i nové Cyrilometodějské centrum  přispěje k rozvoji nového náměstí.

Dominantou Starého Města je bezesporu kostel Svatého Ducha, který je součástí náměstí Velké Moravy. Dalo by se říci, že je náměstí něčím unikátní?

Nacházíme se na národní kulturní památce a v jejím ochranném pásmu. Stojí tam Památník Velké Moravy a lokalita stále ještě skrývá významné archeologické předměty, protože ještě nebyla prozkoumaná jako celek. Nachází se tam jedinečný Jezuitský slep, který má křížový půdorys a z jedné jeho části se dá dostat nejen do kostela Svatého ducha, jeho polyfunkčního sálu, ale i vystoupat 200 schodů na rozhlednu, která je v jedné z věží kostela. Samotný prostor náměstí poskytuje zázemí pro kulturní akce, nachází se tam informační centrum se zázemím pro turisty. V blízkosti je pak Museum bonsají Isabelia s jedinečnou zahradou.