„Předmětem díla byla rekonstrukce silnice v Hradišťské ulici, a to v délce 510 metrů. Došlo zde k odstranění krytu z drobné dlažby a k jeho nahrazení asfaltovým povrchem včetně dobudování ostatních vrstev konstrukce vozovky. V části úseku byly vyměněny původní asfaltové krytové vrstvy. Vozovka je lemována novými betonovými obrubníky s přídlažbou z dvouřádku žulové kostky. Součástí stavby byla také obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení,“ popsal mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Záchranáři zasahují v sobotu 16. prosince 2023 u nehody tří aut, která zablokovala průjezd Jarošovem.
Průjezd Jarošovem zablokovala nehoda tří aut. Jeden člověk se zranil

Úprava silnice probíhala současně se stavbou zajišťovanou a financovanou Buchlovicemi. Šlo o připojení místních cest a sjezdů, obnovu původních chodníků a doplnění nových v oblasti křižovatky. Dále o terénní a sadové úpravy, přeložku kabelu slaboproudu a veřejné osvětlení za částku kolem devíti milionů korun. S dokončením vedení Buchlovic počítá někdy v příštím roce.

„Dřív to nestihneme, protože čekáme na výměnu staré trafostanice za novou. To má na starosti firma E.ON. Z tohoto důvodu bude částečně omezena průjezdnost křižovatky u základní školy,“ řekla Deníku starostka Buchlovic Pavla Večeřová. Práce byly zahájeny v květnu 2023 a probíhaly převážně za částečné uzavírky.