Umělce bytostně spjatého s Moravským Slováckem a jeho folklorními tradicemi, které dokázal ztvárnit jako málokdo – moderně, citlivě, sdělně… V Uh. Brodě studoval na reálném gymnáziu a pak absolvoval nejprve Střední školu pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou a v letech 1950 - 55 pak Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u profesora Antonína Strnadela. Výstavní činnost zahájil v roce 1956 v Uh. Brodě.

Stal se členem sdružení grafiků Hollar, těžiště jeho tvorby bylo v grafice a ilustraci. Realizované výstavy u nás i v zahraničí se dají těžko spočítat, ale jistě jich bylo hodně přes stovku.

Návštěvníci galerie Turistického centra Velehrad mohou až do 26. června obdivovat v pořadí už pátou letošní výstavu. Nese název Umělecká rytina.
Brilantní umělecké rytiny zdobí velehradské turistické centrum

V grafické tvorbě (i ilustraci) se námětově věnoval především poetickému, barvitému světu folklorní tradice v celé její šíři – od lidové architektury, přes zvykosloví, obřady a slavnosti, kroje a tance až k lidové písni, především k baladám. Navrhoval plakáty a dalších propagační materiály pro folklorní slavnosti a festivaly (např. Jízda králů ve Vlčnově) i pro folklorní soubory (Olšava). Dalším námětovým okruhem byla vážná hudba, často s vazbou na pragensie.

Pak je to kouzelný svět cirkusů a klaunů a postav commedie del arte a také líbezně poetické dívčí portréty a akty. Zejména v drobné grafice je pak třeba připomenout i další náměty, např. historii a řeckou mytologii. A tak jistě i generace po nás budou s obdivem sledovat dramatickou náladu lidových balad, ohnivost a hřejivost milostných písní, rozvernost fašankového průvodu nebo důstojnost jízdy králů.

Ač žil v Praze, často a rád se Karel Beneš vracel do svého rodného kraje, a to nejen prostřednictvím svých výstav. A tak se vrací i nyní, alespoň ukázkami ze svého rozsáhlého díla, aby způsobil radost všem, kteří jeho grafiky i obrazy milují, všem, kterým přinášejí radost… Vernisáž proběhne v Galerii Na Měšťance v sobotu 28. května v 15 hodin a výstava potrvá do 31. srpna.

Miroslav Potyka