V každé nemocnici to však dělají jiným způsobem, stejně jako v dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Uherském Brodě.

Například Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně disponuje ve svém dialyzačním středisku třinácti lůžky, s jejich využitím se stará celkem o 72 pacientů.

„Aktuálně se zde pracuje na tři směny. Covid pozitivní pacienti jsou dva a za dodržování veškerých protiepidemiologických opatření docházejí k léčbě vždy v noci, kdy nejsou přítomni ostatní pacienti,“ upřesňuje mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant.

Dialyzační středisko Uherskohradišťské nemocnice nabízí dvanáct lůžek a v jedné směně při dodržení hygienických norem je schopno obstarat maximálně šest covid pozitivních pacientů. O ty tam pečují v mimořádné dialyzační směně.

Mezi tamními opatřeními protikoronavirové prevence je podle Havrlanta samozřejmostí používání respirátorů, dezinfekce, měření tělesné teploty, cílené dotazování na zdravotní stav – tzv. epidemiologická anamnéza, důraz na zabránění kontaktu pacientů s nakaženými covid-19, používání ochranných pracovních pomůcek, zástěny, vypínání klimatizace v případě covid pacientů či důkladná dezinfekce dialyzačního lůžka a prostředí.

V dialyzačním středisku Vsetínské nemocnice se o aktuálních 58 pacientů starají na 13 lůžkách.

„Dialyzování momentálně čtyř covid pozitivních probíhá odděleně od ostatních pacientů ve zvláštní směně,“ dodává nemocniční mluvčí. Kroměřížská nemocnice ve svém dialyzačním středisku podle něj disponuje lůžky jedenácti, a k tomu třemi izolačními.

Také dialyzační středisko B. Braun Avitum v Uherském Brodě je připraveno dialyzovat pacienty i s onemocněním covid-19.

„Zkušenosti, jak se o tyto pacienty starat, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. V současnosti pracujeme na 23 našich dialýzách v Česku s celkem sedmi pozitivními pacienty. Situaci zatím zvládáme,“ přiznává ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek.

Covid pozitivní pacienti jsou podle něj dialyzování v izolačních boxech nebo při větším počtu ve speciálních směnách, často v nočních hodinách, aby mohlo dojít k dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů.

„Od začátku epidemie se žádný pacient dialyzačního střediska v Uherském Brodě koronavirem nenakazil. Nicméně na tento případ jsou personál i prostory připravené. Pokud by se někdo z našich pacientů nakazil, budeme ho dialyzovat v odděleném sále, kterým naše zrekonstruované středisko disponuje,“ říká vedoucí lékařka brodského dialyzačního střediska B. Braun Avitum Markéta Kratochvilová.

Jasno je i v jakých dnech by lidé s covid-19 na pravidelnou dialýzu docházeli.

„Takzvaná covidová směna bude v případě potřeby fungovat v odpoledních hodinách v úterý, čtvrtek a v sobotu. V tento čas zde dialýza neprobíhá, zabrání se tak kontaktu s ostatními pacienty,“ poznamenává Markéta Kratochvilová.