Etika a morálka jsou hodnoty, jejichž prosazování a šíření je přímo v „popisu práce“ každé takové umělecké instituce. Není tedy možné, aby způsob komunikace mezi vedením a jednotlivými zaměstnanci tak jednoznačným způsobem tyto hodnoty potíral.

Zároveň prosíme, vědomi si tíživé finanční situace, aby i přes ni vedení divadla společně se zřizovatelem zvážili, zda není možné snížit počet úvazků v souboru méně intenzivním způsobem. Plánovaný stav totiž ohrožuje práci divadla nejen pro nejbližší měsíce po zvládnutí pandemie, ale na dlouhou dobu dopředu zcela zásadním způsobem omezuje možnosti souboru, jak po stránce výkonu a síly kulturní služby, tak také po stránce umělecké. Věříme, že městu Uherské Hradiště nejde jen o to, aby mohlo říkat „máme divadlo“, ale aby stejně, jako tomu bylo v minulosti, mohlo být na výkon a výsledky svého „Slováckého divadla“ opravdu pyšné.

Otevřený dopis herců vedení Slováckého divadla.Otevřený dopis herců vedení Slováckého divadla.Zdroj: archiv herců Slováckého divadla