Jeho čas ve funkci se po nedávných volbách do obecních zastupitelstev naplnil, nicméně záměr na vybudování dětského hřiště se podařilo dokončit. Dětem začne plácek uprostřed obce sloužit v nejbližších dnech.

„V současné době se dokončují poslední terénní úpravy a chodníky. Nakonec jsme se rozhodli z důvodů estetických a především bezpečnostních vybudovat kolem hřiště i osvětlení. Celková cena prací se tak pohybuje kolem jednoho milionu čtyř set tisíc korun. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj činila tři sta tisíc,“ vypočítává Petr Vladovič.

Jednou z nejnáročnějších etap stavby bylo přemístění památníku obětem druhé světové války, který stál na místě dnešního hřiště. „Jeho nové umístění jsme vybrali společně s odborem kultury a památkové péče. Dnes už stojí ve spodní části parku a zůstává tak jednou z dominant obce,“ uzavřel Vladovič.

Petra Kučerová