Letos se díky dotacím Zlínského kraje a příspěvku města podařilo slavnostně otevřít budovu školy.

„Rekonstrukce si vyžádala dispoziční změny učeben, kabinetů, šaten, WC a sprch, vybudování nového výtahu a samozřejmě i výměnu oken, zateplení fasády a opravu střechy,“ oznámil při zahájení školního roku Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.

Tato škola zajišťuje komplexní vzdělávací a výchovnou péči o žáky s různými druhy handicapu.

Pro děti ve věku od 3 do 26 let věku je škola a školka jedinou vzdělávací institucí v uherskohradišťském regionu se všemi náležitostmi, které jsou zapotřebí.

Nároky, které si výuka klade, mají svá specifika.

Žádají si individuální přístup pedagogů a taky uzpůsobení vyučovacích prostor.

„Chodím sem každý rok nejen na zahájení školního roku, vždy s emotivními pocity, nyní ještě umocněnými o to, že jsme žákům zabezpečili krásné nové prostředí, ve kterém se mají mnohem lépe, než před tím,“ poznamenal ještě starosta Stanislav Blaha.

Kromě rozsáhlé opravy budovy ze 60. let minulého století, jejíž náklady na provoz byly energeticky náročné, došlo taktéž k rekonstrukci dvorního objektu nacházejícího se v areálu.

Celkové náklady obnovy činí 21,2 miliónů korun. Polovinu z nich pokryla dotace Zlínského kraje, který je zároveň zřizovatelem školy. Oprava začala v v říjnu loňského roku a trvala do letošního května.

Autor: Lucie Tučková