Jejími vyhlašovateli jsou Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Památník Velké Moravy, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Historická společnost Starý Velehrad. Tématem soutěže je život na velkomoravském hradisku Veligrad, které se na území dnešních měst Staré Město a Uherské Hradiště rozkládalo v devátém století.

„Cílem soutěže je, aby si děti a studenti uvědomili, že náš kraj nemá jen krásy přírodní a folklorní, ale také bohatou a slavnou minulost. Vždyť základy kostelů Na Valech ve Starém Městě, na Špitálkách v Uherském Hradišti-Sadech, na Modré, na hoře svatého Klimenta a další jsou národní kulturní památkou prvního stupně,“ uvedl mluvčí Slováckého muzea Jiří Jilík.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií. Do první jsou zařazeny děti od jedenácti do čtrnácti let, do druhé pak mládež od patnácti do devatenácti let. Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2010.

„Rozsah soutěžních literárních prací je pro první kategorii maximálně pět, pro druhou kategorii deset standardizovaných stran textu o délce osmnáct set znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích,“ objasnil Jilík meze jakéhokoliv prozaického literárního díla ve vztahu k tématu. Může jít o cestopis, historickou povídku, science fiction, krimi, úvahu, fejeton či literaturu faktu. Výtvarnou sekci soutěžící obešle jednou originální soutěžní prací vytvořenou libovolnou výtvarnou technikou.

Ačkoliv se soutěže účastní jednotlivci, práce mohou být hromadně zaslány nebo dodány prostřednictvím školy, zájmového kroužku či sdružení. Soutěžní literární práce by měly být zasílány v tištěné formě v pěti výtiscích na adresu Slováckého muzea a zároveň v elektronické formě na e-mail pamatnik@slovackemuzeum.cz. Na tutéž adresu je třeba dodat i práce výtvarné.

„Uzávěrka pro příjem soutěžních prací je 30. září 2010 včetně. Rozhodující při zaslání poštou je poštovní razítko na zásilce. Zásilku je třeba označit „Soutěž Veligrad“. Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací proběhne v prosinci letošního roku v některém ze zařízení Slováckého muzea,“ poznamenal Jilík.

Další informace získají soutěžící na telefonu 737 557 304 nebo na e-mailové adrese jiri.jilik@slovackemuzeum.cz nebo pamatnik@slovackemuzeum.cz.

Soutěžní práce budou hodnotit odborné poroty. V každé kategorii budou uděleny tři ceny. Ze soutěžních prací bude v průběhu roku 2011 uspořádána výstava, na jejíž vernisáži zazní ukázky vítězných prací z literární sekce.