Zatímco jedni jej otráveně přeskakovali, jiní jej detailně zkoumali, či si jej dokonce fotili. Co stálo za nezvyklým jevem v dlážděných ulicích města objasnili pracovníci společnosti HRATES.

„Jeden z našich zametacích vozů měl technickou závadu, přičemž za ním zůstala olejová stopa. Tu jsme zasypali sorbentem z rašeliny. Jakmile do sebe látku nasaje, opět jej odklidíme," vysvětlil za zmíněnou společnost Jiří Létal.

Ne každý v ulicích města však byl obeznámen se smyslem tohoto opatření. „Bohužel někteří lidé tento materiál ihned z chodníku zametali v domnění, že se jedná o nepořádek," podotkl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.