Vedoucí oddělení ochrany přírody Květoslav Fryšták (na snímku) je přesvědčen, že výtky v drtivé míře nejsou opodstatněné.

Jak časté jsou stížnosti lidí, poukazující na úpravu zeleně ve městě?

Měsíčně se jedná o desítky podobných upozornění. Lidé mě často napadají, že devastujeme zeleň bez uvážení. To ale není pravda. Něco podobného by bylo proti logickému myšlení. Rozhodně není mou snahou sedět v práci a znuděně přemýšlet, který strom či keř nechám dnes odstranit, tak jak si to evidentně někteří stěžovatelé myslí. K úpravě porostů dochází zpravidla kvůli špatnému zdravotnímu stavu stromů nebo třeba kvůli přerostlým větvím, které hrozí pádem a zraněním kolemjdoucích.

Kdo vlastně nese přímou zodpovědnost za případné úrazy související s městskou zelení?

Dotazem se dotýkáte problematiky, kterou jsem nastínil už v odpovědi na první otázku. Tato zodpovědnost je právě na pracovnících odboru životního prostředí. Jsem zodpovědný za veškeré škody a zranění způsobené městskou zelení. Pokud k podobné události dojde, budu muset příčiny zdůvodnit a vysvětlit, jaké preventivní kroky jsem vykonal před touto událostí.

Myslíte si, že za stížnostmi stojí neznalost problému, nebo jsou výtky v některých případech opodstatněné?

V drtivé většině jsou výtky neopodstatněné. Jakmile řízneme do některého stromu ve městě, okamžitě se v mé kanceláři rozdrnčí telefony a lidé oznamují, co viděli. Někteří nás nazývají devastátory a barbary. Zpravidla je vůbec nezajímají důvody těchto opatření.

Zaznamenáváte i dotazy týkající se nové výsadby?

Bohudík ano. V poslední době podobných dotazů přibývá. Jsem rád, že mohu lidem říct, že naše plány na výsadbu nové zeleně výrazně překračují počty odstraněných stromů. Samozřejmě že mohu tazatelům předestřít konkrétní lokality i počty keřů a stromů, které ve městě v následujících týdnech a měsících vysadíme.

Související článek:

Žena zbrojí proti zpravodaji