Několika písničkami je odstartoval ženský pěvecký sbor z Modré spolu s dětským sborečkem. Starosta obce Miroslav Kovářík připomenul návštěvníkům, že hypotetické rekonstrukci původního kostelíka sv. Jana Křtitele požehnal 16. září 2000 za účasti významných hostů ze Slovenska, Dolního Rakouska, Irska a Salcburku olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner.

„S projektovou přípravou stavby jsme začali v roce 1992. Na přelomu roku 1997 až 1998 jsme začali o rozpočtových nákladech bezmála čtyř milionů kostelík budovat. Na velmi náročné celokamenné stavbě kostelíka odborně spolupracoval archeolog Moravského zemského muzea Luděk Galuška. Kamenný svatostánek slouží nejen k církevním, ale ke světským účelům,“ řekl starosta Modré Miroslav Kovářík.

V Huštěnovicích si připomenuli 800. výročí od první písemné zmínky o obci.
Huštěnovice dostaly k 800. jubileu novou knihu a pamětní desku

Také pro letošní Den obce bylo u kostelíka sv. Jana Křtitele, stejně jako pak ve dvoře Obecního domu, kam se občané přesunuli k podvečernímu sousedskému posezení, připraveno pohoštění, ochutnávka vín místních vinařů a kulturní program spolků obce.

Podpora realizace volnočasových a kulturních aktivit pro všechny skupiny místního obyvatelstva (od dětí a mládeže přes rodiny s dětmi až k seniorům) je v obci Modrá nepostradatelnou součástí místní kultury, historického dědictví a kvality života obyvatel.