„Byl bych velmi rád, kdybyste si z návštěvy i s přáteli odvezli pěkné vzpomínky a ujištění, že Uherský Brod nezapomíná na své významné osobnosti," uvítal Zoe Svobodovou-Klusákovou uherskobrodský místostarosta Petr Vrána. Setkání zorganizovala Miroslava Poláková, učitelka gymnázia v Uherském Hradišti, která se mimo jiné zabývá ve svých pracích také protifašistickým odbojem.

Přivítat dceru generála Svobody přišli také příslušníci branného oddílu generála Vojtěcha Luži z Uherského Brodu i potomci tamních fašisty zajatých obyvatel. Ti vyprávěli příběhy svých rodin. „Prvního září vedl tatínek, který pracoval tady na úřadě, mou dvanáctiletou sestru do školy. Když se pak má sestra vracela a běžela náměstím povyprávět otci zážitky ze svého prvního dne, zastavil ji kdosi a říkal: Jaruško, nechoď na radnici, je tam gestapo a tatínka už odvedli," vyprávěla jedna z pamětnic. Připojili se i další a Zoe Svobodová-Klusáková přidala také své vzpomínky na léta strávená v Uherském Brodě.

„Ve třicátých letech jsme tady až do začátku války nějakou dobu žili a chodila jsem sem i do školy. Mám odtud hezké vzpomínky, pamatuji si na laskavého pana učitele i na hvězdičky, které jsem dostávala do školního zápisníku," vyprávěla manželka diplomata Milana Klusáka.

Návštěvu stvrdila svým podpisem do pamětní knihy a ujistila přítomné, že tohle není určitě její poslední návštěva. „Děkuji za to, že se ve vašem kraji věnuje taková pozornost památce lidí, kteří ve druhé světové válce bojovali za naši svobodu. Snad se spolu setkáme také u příležitosti sedmdesátého výročí Dukelské operace," zadoufala na závěr svého proslovu Zoe Svobodová-Klusáková.

Autor: Karolína Peřestá