Akce dala návštěvníkům novou dimenzi poznání netradičních zážitků, které z roku na rok nabírají na tradici a ohlasu. Klášterní zahrada po oba dny vždy ve 14 hodin nabídla lidem také komentovanou prohlídku s průvodkyní Anežkou Jelínkovou.

Spolu s ní se lidé vydávali od základů opatského domu na východní straně baziliky do kostelíku Zjevení Páně, zvaného též kaple Cyrilka, nacházející se v blízkosti baziliky.

Kaple vznikla koncem 13. století původně pro mnichy a poté i pro poutníky a obyvatele předklášteří. Dlouhou dobu byla považována za nejstarší dochovanou stavbu z období Velké Moravy. Toto mylné povědomí lidí zachránilo Cyrilku před zkázou.

Poté Anežka Jelínková provedla návštěvníky kolem ohradní zdi, severně od baziliky, kterou zdobí osm barokních soch světců. Ty několik let chátraly v zahradě za kostelíkem Cyrilka. Na svoji poslední pouť, na ohradní zeď, se sochy vydaly při obnově poutního areálu v roce 2012.

Do západní části klášterní zahrady přivedla Anežka Jelínková návštěvníky branou naproti morovému sloupu v ulici U Lípy. Komentované prohlídky napomohly oživit hlubší zájem veřejnosti o historii klášterní zahrady, ale také o její rozsáhlé úpravě, která byla souběžně s rekonstrukcí nádvoří u baziliky dokončena v listopadu 2012.

V jižní části klášterní zahrady se lidé zastavili u torza lípy, kterou v roce 1990 při své návštěvě Velehradu zasadil tehdejší papež Jan Pavel II.

Chřadnoucí a proschlá lípa musela být odborníky zkrácena. Na pouhém metru lipového kmenu vyrostlo z adventivních pupenů několik kmenových výmladků, které budou mít význam pro regeneraci lípy tím, že obnoví její asimilační aparát. Komentované prohlídky byly zakončeny v sala terreně Stojanova gymnázia, v níž je mimořádně kvalitní fresková výzdoba, kterou si před sedmi lety vzali do parády restaurátoři.

Při sobotní doprovodné akci byl altán v západní části velehradské klášterní zahrady provoněn bylinami, bylinnými sirupy, likéry a léčivými víny, které mohli návštěvníci ochutnat.

„Kupříkladu posilující víno na srdce bylo připraveno dle receptu sv. Hildegardy z Bingenu. Kluci a holky si mohli vytvořit voňavé bylinkové pytlíčky,“ sdělila Veronika Mergentalová z firmy Tvořivé byliny.

Ta se na akci podílela s poutním areálem za velehradskou místní knihovnu.