Seznam bude zajímavý nejen pro pamětníky, ale také pro hledače hrobů ze zahraničí. Před časem totiž o podobné informace projevili zájem například v Topolné hledači válečných hrobů z Německa. Centrální evidence zahrnuje místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci. Evidence zobrazuje válečné hroby Na Uherskohradišťsku (107), Uherskobrodsku (77), ale i dalších místech Slovácka dalších částech republiky a státech Evropy.

Vedením evidence válečných hrobů jsou pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR. Spoluprací těchto orgánů veřejné správy byly od roku 2005 shromažďovány údaje o válečných hrobech, byla pořizována fotodokumentace a zpracován speciální software s tím, že veškeré údaje byly do tohoto programového vybavení postupně zapracovány.

Ve Zlínském kraji je tak nyní evidováno 769 válečných hrobů. „Zpřístupnění této evidence válečných hrobů a pietních míst zcela jistě přispěje k prohloubení tradic a úcty k těm, kteří položili svůj život ve všech válečných konfliktech,“ přiblížil vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje Karel Malinovský se slovy, že centrální evidence válečných hrobů je k dispozici na internetové stránce www.valecnehroby.army.cz.

Krajský úřad Zlínského kraje vede v souladu se zákonem o válečných hrobech a pietních místech souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu. Navíc také koordinuje péči o válečné hroby v rámci celého kraje a pravidelně informuje ministerstvo obrany o počtech a o stavu válečných hrobů v jeho evidenci.