V překrásných prostorách obřadní síně Městského úřadu Uherské Hradiště se uskutečnilo na počátku jednačtyřicátého týdne letošního roku slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve.

Z rukou místostarosty slovácké metropole Jaroslava Zatloukala převzalo pět dobrovolných dárců krve, František Šupka z Kunovic, Vlastimil Orálek z Nedakonic, Jiří Kratochvíl ze Stříbrnic, Božena Kočendová ze Starého Města a Stanislav Dostál z Blatnice pod Svatým Antonínkem Zlaté kříže 1. třídy za 160 bezplatných odběrů krve a krevní plazmy.

Třináct dalších dárců bylo poctěno Zlatými kříži 2. třídy za 120 odběrů krve a dvaatřicet dárců se může pyšnit Zlatými kříži 3. třídy za 80 odběrů krve, červených kapek lidství.

Oceněným dárcům krve přišli za jejich dar života poděkovat vzácní hosté, primářka transfúzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Marta Černá, předsedkyně Oblastního spolku ČČK Uherské Hradiště Jitka Štěpánová a Jarmila Ulmanová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Uherské Hradiště.

S nadšením řekla, že okres Uherské Hradiště stojí řadu let na jednom z předních míst, co se týká dárcovství krve.

„Snad je to tou lokalitou s dobrým vínem, protože víno a krev mají k sobě blízko. Neboť dobré víno tvoří dobrou krev, dobrá krev je předpokladem dobré nálady, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům, dobré skutky dělají člověka člověkem,“ vzdala hold oceněným dárcům Jarmila Ulmanová.

Ochotně potvrdila, že počátkem třetí říjnové dekády převezme na slavnostním aktivu v aule hradišťské zdravotnické školy135 čestných dárců krve zlaté medaile prof. Jana Janského, a to za 40 bezplatných odběrů krve.

250 čestných dárců obdrží do konce roku stříbrné medaile Jana Janského za 20 bezpříspěvkových odběrů krve a 380 jich bude poctěno bronzovými medailemi za deset bezpříspěvkových odběrů krve.