„Antonín Pachl je již třetím hrdinou, jehož jméno nese kámen zmizelých v ulicích našeho města. Tento sokol, skaut a učitel vstoupil po zahájení nacistické okupace do odbojové organizace Obrana národa a brzy se stal zástupcem velitele oblasti. Činnost organizace však byla prozrazena a Pachl byl zatčen, odsouzen a v nacistickém vězení nakonec i zemřel,“ uvedla gymnaziální učitelka Hana Mlejnská.

V souvislosti s odhalením kamene zmizelých se podle jejích slov před budovou gymnázia uskutečnila vzpomínková akce, na níž promluvili zástupci Sokola a Skauta.

Celkem 13 nových stromů třešně ptačí vysadili ve středu 20. října před centrální budovou chirurgických a interních oborů podél parkoviště v Uherskohradišťské nemocnici v rámci projektu Stromy pro nemocnici.
Uherské Hradiště: Projekt Stromy pro nemocnici podpořily místní firmy

„Životní příběh Antonína Pachla připomněla ve svém příspěvku současná studentka školy Magdaléna Brajdič. Celou akci doprovodil svým zpěvem gymnaziální pěvecký sbor Viva la musica pod vedením profesora Jakuba Tomaly a skauti i sokolové z řad studentů vzdali ,,svému spolužákovi” hold jako čestná stráž,“ dodala Hana Mlejnská.

V souvislosti s odhalením kamene zmizelých vznikla interaktivní procházka městem Po stopách Antonína Pachla. Její trasa, audioprůvodce a doplňující obrazový materiál je k dispozici na webové stránce pohradisti.cz.

Kameny zmizelých v Uherském Hraišti jsou ještě před hlavním vchodem do Obchodní akademie (Václav Najbrt) a na Tyršově náměstí č. 113 u staré sokolovny - restaurace Koruna (Josef Horák).