Podle vedoucího archeologického oddělení Slováckého muzea Tomáše Chrástka bylo cílem vybudovat moderní expozičně-depozitní centrum a obnovit venkovní expozice Modrá, Sady a Špitálky, které tvoří archeologickou podsbírku Slováckého muzea.

„V rámci centra vznikly expozice o vývoji regionu od pravěku až po středověk, s důrazem na období Velké Moravy a příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik slovanských států a formování slovanské kultury. Projekt zpřístupňuje a využívá kulturní bohatství a snaží se jej prezentovat moderní formou,“ řekl Tomáš Chrástek.

Objekt, kromě haptické či multimediální expozice Cyrilometodějské stezky, má také přednáškový a prezentační sál pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku či veřejným depozitářem pro badatele.

Slavnostní otevření cyklostezky z Krhova do Bzové.
Otevřeli další cyklostezkový úsek v okolí Bojkovic. Podívejte se

„Výstavba Cyrilometodějského centra významně zlepšila podmínky pro uložení a uchování sbírkových předmětů a naši práci. V nových přízemních prostorách vznikly depozitní prostory pro archeologické sbírky a technické zázemí,“ doplnil Tomáš Chrástek.

Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je podle něj symbolická.

"Byl zde položen základ naší archeologické sbírky při hledání centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho okolí již od 80. let 19. století,“ poznamenal archeolog.

Modernizace a nové expozice podle ekonomky Slováckého muzea Jitky Zpěvákové přispěly k oživení památkově chráněných lokalit a ke zvýšení atraktivity v oblasti muzejní turistiky v regionu.Vznik centra zaměřeného na pravěk ocenil spisovatel a publicista Jiří Jilík, který působil jako průvodce ve staroměstské expozici Velké Moravy.

„V sousedství Cyrilometodějského centra je rozsáhlá expozice Velké Moravy, přičemž expozice pravěku nám doposud chyběla. Otevřením centra pro veřejnost se nabídka poznávání historie regionu rozšíří z období Velké Moravy až do pravěké minulosti,“ řekl Jiří Jilík.