„Slovenský partner obec Opatovce předal cyklostezku do užívání začátkem října loňského roku. Její slavnostní otevření se ale uskuteční letos na jaře, a to souběžně s otevřením stezky pro chodce a cyklisty, která spojuje Boršice se Zlechovem. Kolem cyklostezky budou na jaře nainstalovány doprovodné prvky, jako například přístřešky, cykloboxy, informační panely, lavičky a odpadkové koše,“ informoval Roman Jílek, starosta Boršic. Ty se tak připojí do sítě slováckých cyklostezek. Dosud jsou spojeny pouze jedinou trasou pro kolaře, a to cyklostezkou se Stříbrnicemi.

„Obec Zlechov se v rámci projektu Na kole za historií Velké Moravy připojila jako projektový partner k obci Boršice a mohla tak vybudovat na svém katastru 340 metrů dlouhý smíšený chodník pro chodce a cyklisty, který je zhotoven ze zámkové dlažby, a 420 metrů dlouhou cyklostezku z asfaltového materiálu. Ta se napojuje na 1600 metrů nově vybudovanou cyklostezku v boršickém katastru,“ vysvětlil zlechovský starosta Ondřej Machala.

Jak bude obelisk vypadat?

Konstatoval, že ústředním tématem cyklostezky mezi Zlechovem a Boršicemi jsou kořeny naší křesťanské historie. Stezku bude podle jeho vyjádření zdobit osm doprovodných a pozoruhodných kovových prvků, z nichž nejzajímavější a největší bude Gorazdův obelisk, jenž bude zasazen na hranici katastrů Boršic a Zlechova.

„Bude jím komolý jehlan, který bude mít ve spodní části obelisku bronzovou sponu s nápisem v hlaholici, latině a češtině. Spona bude obepínat obelisk dokola a na rozích bude ozdobena znaky obcí Boršic a Zlechova. Na horní části obelisku budou umístěny symboly, a to kotva, symbolizující naději. Kříž bude symbolizovat víru, srdce zase lásku,“ stručně shrnul popis monolitu Ondřej Machala, první muž Zlechova. Výtvarné prvky z kamene, bronzu a nerezu zpracovává akademický sochař Daniel Trubač z Polešovic.

A proč cyklostezka ponese jméno po sv. Metodějovi?

„Je to prosté. Po staré hradské cestě chodil v devátém století svatý Metoděj, když putoval ze sv. Klimentku přes Boršice do centra Starého Velehradu, dnešního Starého Města, nebo mezi Klimentkem a Sadskou výšinou,“ vysvětlil Roman Jílek, starosta Boršic.

„Trasu nové stezky od délce 2400 metrů, která napomůže rozvoje cestovního ruchu, jsme už dvakrát prošli. Potkávali jsme na ní řadu kolařů, ale i pěších. Na boršickém katastru nás zaujala historická boží muka. Už se moc těšíme na zajímavé prvky, kterými bude stezka na jaře osazena,“ nechali se slyšet Lidmila a Karel Holáskovi ze Zlechova.