Petici Pipal zaslal, mimo jiné, také zástupcům Stavebního úřadu Bojkovice. Archy doposud údajně podepsalo 113 signatářů.

„My, níže podepsaní, protestujeme proti stavbě cyklistické stezky mezi obcemi Šumice a Nezdenice na pozemcích po levém břehu Olšavy a nesouhlasíme ani s tím, aby bylo Městským úřad, stavebním úřadem v Bojkovicích vydáno k této stavbě územní rozhodnutí,“ píše ve své petici Pipal.

V textu dále vysvětluje, že se v místě plánované stavby nachází významné bioprvky a remízy vzrostlé zeleně a keřů a soustřeďuje se tam zvířena z okolních lokalit, která chodí do Olšavy pít.

„Vybudováním cyklistické stezky Šumice-Nezdenice po levém břehu Olšavy a provozem na ní by i tyto v krajině ojedinělé zde soustředěné bioprvky byly zcela degradovány a staly by se pro faunu zdejší krajiny nevyužitelnými,“ argumentuje v petici Pipal a zároveň požaduje, aby stavební úřad nevyhověl žádosti představitelů Šumic o územní rozhodnutí ke stavbě.

Starosta Šumic Josef Bartoš tvrdí, že v případě zamezení stavby může obec přijít o několik let práce a pětimilionovou dotaci.

„Levobřežní trasa nebyla ve svých vyjádřeních zpochybněna žádným účastníkem územního řízení ani orgány státní správy, odborem životního prostředí MÚ Uherský Brod bylo ve vyjádření konstatováno, že připravovaná stavba nemá negativní vliv na výkon myslivosti v dané lokalitě,“ uvádí v písemném prohlášení starosta Bartoš.

První muž šumické radnice se domnívá, že organizátor petice veřejnost informuje mylně. Jak uvedl starosta Bartoš, stavební úřad v Bojkovicích již své kladné vyjádření oběma stranám zaslal. Milan Pipal se ale proti jeho znění odvolal.

„Po územním řízení nás ale ještě čeká stavební řízení. Veškeré tyto úkony spojené s řešením odvoláním ale oddalují stavbu stezky. Na její realizaci potřebujeme tři měsíce. Úřady ale mají na svá vyjádření třiceti až šedesátidenní lhůtu a tak může dojít k tomu, že ji postavit nestihneme. Je to hra o nervy a o čas,“ poznamenal zklamaně starosta Bartoš.

Milan Pipal má mimo jiné také podporu bývalého starosty a dnešního poslance Parlamentu ČR Bývalý starosta Šumic a poslanec Ludvík Hovorka má pochopení pro obě strany sváru. „Chápu, že starosta Bartoš musel pro přípravu stavby cyklostezky vykonat spoustu práce a nebylo by snadné celý projekt přepracovat. Osobně bych se ale spíše přikláněl k variantě, kterou navrhuje Milan Pipal,“ přiznal Hovorka.

Vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Jiří Němec se domnívá, že stávající plány by neměly být pro přírodu v blízkosti cyklostezky destruktivní. „Pokud provoz v tom místě nebude nepřetržitý, pak by k nějakým problémům nemělo dojít,“ poznamenal Němec.

Související článek:

Cyklostezce brání přejezd

Boj o šumickou cyklostezku se přiostřuje

Myslivci brzdí stavbu cyklostezky

Cyklostezky na Slovácku: čtěte ZDE