Uherský Brod má ale už všechno vykoupené a Vlčnovu zbývá posledních pár míst.

Začátek plánované cyklostezky bude v Uherském Brodě v místě podjezdu komunikace I/50 u trafostanice a konec 50 metrů po příjezdu do Vlčnova.

"Stezka je vedena na komunikacích navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Uherský Brod a v katastrálním území Havřic," sdělil místostarosta Uherského Brodu zodpovědný za dopravu Jan Hrdý.

Na kole vinohrady.
Tipy Deníku, kde a jak si užít víkend

Na hranici Havřic a Vlčnova bude cesta křižovat komunikaci II/495 a dál povede podél této komunikace do Vlčnova. Mělo by se jedna o úsek dlouhý necelé čtyři kilometry.

O cyklostezce se mluví už od roku 2008, letos obě obce podepsala memorandu o společném postupu při přípravě a realizaci cyklostezky, která by měla spojit jejich katastry.