„Zastávky budou řešeny bezbariérově a na většině stanovišť doplněny novým přístřeškem a odpadkovými koši na tříděný odpad. Nástupní plocha bude mít nášlap dvě stě milimetrů a bude tvořena bezbariérovým obrubníkem s rádiusem pro odražení kola. Důraz je kladen na pohodlné nastupování a vystupování cestujících," upřesnila výslednou podobu nových zastávek mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Práce na jejich opravách začaly již začátkem září a jejich dokončení je naplánováno nejpozději na začátek prosince. „Mimo samotné zastávky dokončujeme také práce na Velkých schodek v Uherském Brodě, které jsou sice stavebně hotové, ale chybí informativní kiosek s vysvětlivkami k jménům, které jsou na schodech zvěčněny. Společně s těmito pracemi se za pomocí švýcarské strany realizuje ještě dokončení peronizace vlakového nádraží Uherský Brod a chodníku v ulici Podvaly, konkrétně jeho části od azylového domu po malé schody," dodal starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Související

I. etapa dopravního terminálu - stavba nového mostu

II. etapa dopravního terminálu - stavba autobusového nádraží, úprava stávající budovy ČD, úprava prostoru před nádražím