„Oproti předchozímu období odešel Vladimír Mana, který založil novou místní organizaci ČSSD v Podolí. Nahradil jej Ivan Karpeles," informoval předseda výboru Antonín Seďa. Dalšími členy výboru jsou Vladimír Dostálek, Hana Doupovcová, Vítězslav Havránek, Ivan Karpeles, Josef Náhlík a Josef Stodůlka. Volbu svého místopředsedy bude VMO provádět na své první schůzi. Funkční období výboru je dvouleté.