Nejvíce nakažených stále pochází z okresu Uherské Hradiště – 140, vyléčených pak je zde 114. V okrese Zlín je poměr 119 ku 36. Na Vsetínsku 46 ku 30 a v okrese Kroměříž je 31 prokázaných nákaz a 21 vyléčených.

Z grafu struktury nakažených pak vyplývá, že nejvíce nakažených je v kategorii ženy 45 – 54 let (44 osob), mužů je nakažených nejvíce v kategorii 65 plus (32 osob).

U dětí a mládeže do 14 let je pak v souhrnu evidováno 34 nakažených.