Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště) vidí problém v parkování na sídlištích. Navrhuje až do dalších voleb ročně postavit jeden parkovací dům, na některém z velkých sídlišť a k tomu opravovat stávající parkovací plochy.

„V neposlední řadě máme velkou vizi postavit větší dům pro seniory nebo v to upravit městem kupovaný bývalý františkánský klášter (dnes okresní archív), který se k tomuto účelu hodí naprosto fantasticky,“ řekl Deníku Jan Zapletal.

Podle Michala Dvouletého (Hradišťáci) je třeba otevřít radnici veřejnosti a občany aktivně zapojit do rozhodování o budoucnosti města.

„Musíme opustit politiku věčného „čekání na dotace“ a začít investovat do toho, co skutečně potřebují občané města, nikoliv pouze do toho, na co byrokraté v Praze či Bruselu vypíší dotace,“ řekl Michal Dvouletý. Chce dát lidem možnost sestavit pořadí investičních priorit.

„Posílíme participativní roli rozpočtu tak, aby nejen jednotlivé městské části mohly více promlouvat do toho, za co radnice utratí peníze daňových poplatníků,“ naznačil Michal Dvouletý.

Zapojení občanů

Také podle Jakuba Gróse (Piráti) je důležitá transparentnost města se zapojením občanů.

„První věcí, kterou jako Piráti děláme je to, že vše, co má být vidět, vidět bude. To eliminuje prostor pro “malé domů” a rozhodnutí “pod rukou”. V návaznosti na to chceme i participativní rozpočet - proč nenechat občany rozhodnout, do čeho se má investovat? V době digitalizace je to tak snadné. A využít tohoto mechanismu mohou také místní spolky, vždyť ty jsou přece hnacím motorem života v Hradišti,“ nechal se slyšet Jakub Grós.

Především v loňském roce bylo podle slov Ivana Mařáka (KSČM, SPD a Trikolóra) největším tématem zásobování teplem občanů města.

„Přechod na jiné topné medium byl velmi diskutován a výsledek studie zpracované VUT v Brně doporučuje kombinovanou výrobu tepla prostřednictvím spalování komunálního odpadu v kombinaci s plynem. Názory na takové řešení jsou různé, já osobně s touto variantou souhlasím,“ tvrdí politik. Pro konečného odběratele bude podle něj ekonomičtější a nezvýší ekologická rizika.

Obec Velehrad.
Volební témata pro Velehrad? Záchytné parkoviště i využití turistického centra

„Tato záležitost bude i v nadcházejících letech hodně diskutována a já věřím, že dojde ke shodě, která se pozitivně odrazí na životě občanů města,“ dodal Ivan Mařák.

Největším problémem podle Radovana Jančáře (KRUH) bylo, je a bude parkování vozidel a to nejen v centru města, ale zejména na velkých sídlištích.

„V některých městských částech byly zavedeny rezidenční zóny, které ale nelze realizovat všude. Budeme nuceni vybudovat nová odstavná parkoviště, popřípadě parkovací domy, ale obávám se, že se jedná o dlouhodobý problém většiny měst,“ míní Radovan Jančář.

Aleš Durďák (Impuls pro Hradiště) vnímá jako jeden z dlouhodobých problémů vylidňování Uherského Hradiště. Zatímco v roce 2001 zde žilo 26 876 obyvatel, v letošním roce je to 24 430 obyvatel (zdroj: ČSÚ).

„Tento skok vytváří pro město roční ztrátu sedm milionů, které by mohlo efektivně využít. I přesto, že by zde chtěli mladí lidé žít a zakládat rodiny, dlouhodobě zde nejsou vhodné podmínky na získání vlastního bydlení, které je navíc v Uherském Hradišti extrémně drahé,“ naznačil Aleš Durďák.

Odpadové hospodařní

Čestmír Bouda (KDU-ČSL a nezávislé osobnosti) považuje za nutné řešit odpadové hospodářství.

„V roce 2030 už nebude možné skládkování využitelného odpadu. Musíme pracovat na tom, aby občané na odpad nahlíželi jako na surovinu, kterou lze například formou recyklace znovu využít. Přestože jsme lídři v třídění odpadů, je v této oblasti co zlepšovat. Jedním z cílů je ze směsného komunálního odpadu vyzískat suroviny, které lze ještě zpracovat,“ uvedl Čestmír Bouda.

Uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště – ODS, TOP 09, Nezávislé osobnosti) tvrdí, že ačkoliv to lidé nebudou chtít moc slyšet, i my tady čelíme klimatické krizi, inflaci, stoupajícím cenám za energie.

„Samozřejmě se vším město pomoct nemůže, ale na spoustu problémů se můžeme připravit. Spojili jsme se proto s TOP 09 a dali dohromady zkušený tým. V krizi se prý pozná charakter a my jsme v minulosti ukázali, že na to máme. Nenechali jsme v tom Hradišťáky tehdy, nenecháme je v tom ani teď. Máme spoustu nápadů, jak město posunout, udělat ho chytřejší, odolnější, připravené na budoucnost. Tak, aby tu i naše děti a pak zase jejich děti mohly žít tak spokojeně, jako tu dnes žijeme my,“ řekl Stanislav Blaha.