Zatímco však tam se cyklisté pohodlně dostanou právě od Nivnice nebo od Polichna, cyklostezková návaznost jim zatím chybí ve směrech na Prakšice, Vlčnov nebo Drslavice a dál Poolšavím.

„Je to škoda, že se pohodlně, bez ohrožení automobily, dostanu po cyklostezce z Luhačovic jen do Brodu, ale dál až do Hradiště a zpátky už ne. Přitom právě v okolí Uherského Hradiště je vybudována velmi slušná cyklostezková síť,“ posteskla si Luhačovjanka Jana Karlíková.

Přitom cyklotrasu od Drslavic k uherskobrodským Havřicím, na svém katastrálním území Drslavičané letos zbudovat zvládli.

„Výborné je i následné propojení tohoto úseku se sportovním areálem obce v ceně dosahující k téměř milionu 200 tisícům korun, na který jsme zpracovali a zadministrovali projektovou dokumentaci a v důsledku čehož disponujeme ucelenou částí komunikace v délce 1609 metrů,“ pochlubil se drslavický starosta Rostislav Mihel.

Náhled možné podoby venkovního koupaliště v Uherském Brodě představila na webu tamní radnice.
Venkovní bazény, tobogán i parkovací dům v Brodě? Chtějí začít stavět už na jaře

To uherskobrodská radnice má ve směru na sousední Drslavice podle vedoucího oddělení městské architektury Odboru rozvoje Komenského města Petra Veleckého, připravený cyklotrasový projekt ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ).

„V rámci komplexních pozemkových úprav – žádáme SPÚ o realizaci tak, aby byla návaznost na provedenou cyklotrasu z Drslavic v délce 940 metrů,“ řekl Petr Velecký. V tomto případě se rozhodne na jaře příštího roku.

„Letos jsme jednali několikrát s ředitekou SPÚ ve Zlíně, která přislíbila, že tento záměr na dokončení úseku mezi Drslavicemi a Uherským Brodem předloží ke schválení příští rok. Na jaro budeme znát výsledek. Je tam platné stavební povolení, takže pokud bude tento projekt finančně podpořen z SPÚ, tak se realizace dočkáme ještě v roce 2021,“ dodal starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

Další nedokončená cyklotrasová spojnice se týká 1,5 kilometrového úseku z Uherského Brodu na Prakšice. Tam jsou podle Veleckého předpokládané náklady ve výši 10 milionů korun.

„Ve střednědobém rozpočtovém výhledu počítáme v tomto případě s realizací a financováním v roce 2022. Protože se jedná o plnohodnotnou cyklostezku a nikoliv o polní cestu, budeme žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a zbývající část doplatíme z vlastního rozpočtu. Obecně je úzus takový, že cyklostezky se budují jen tehdy, získáme-li na ně dotaci. Od Prakšic je cyklostezka hotova už více než 10 let a čeká se na dopojení z naší strany,“ vysvětlil Ferdinand Kubáník.

Nejdelším a finančně nejnákladnějším úsekem je pro Uherský Brod vybudování bezmála tříkilometrové cyklotrasy do Vlčnova. Opět ale ve spolupráci s SPÚ.

„I když máme s obcí Vlčnov uzavřeno memorandum, že společně zrealizujeme tuto část cyklostezky, tak se domnívám, že je to zatím v nedohlednu. Toto je stejný případ jako směrem na Drslavice, kdy nejde o cyklostezku, ale o polní cestu, po které může jezdit například zemědělská technika nebo automobily, aby se zároveň dostali lidé ke svým polím. Z tohoto důvodu nelze žádat o dotaci SFDI a město na doplacení ze svého rozpočtu nemá peníze. Proto jsme v letošním roce zaslali na SPÚ své priority k realizaci a mezi nimi byla i tato polní cesta. Zkrátka bez financování nebo spoluúčasti ze strany SPÚ na to nedosáhneme,“ poznamenal uherskobrodský starosta s tím, že cena cyklotrasy z Uherského Brodu do Vlčnova je zhruba 16 milionů korun.

Chybějící cyklotrasy kolem Uherského Brodu:

Uherský Brod - Drslavice: cyklotrasa, 940 metrů, realizace plánovaná 2021

Uherský Brod – Prakšice: cyklostezka, 1500 metrů, realizace plánovaná 2022

Uherský Brod – Vlčnov: cyklotrasa, 2900 metrů, realizace až po schválení SPÚ