V dopoledních hodinách jí předcházela Zimní pouť konaná u příležitosti výročí úmrtí svatého Konstantina, který přijal řeholní jméno Cyril. Bohoslužbu celebroval biskup Josef Hrdlička, který se spolu profesorem Petrem Piťhou, českým katolickým knězem, bohemistou, lingvistou a bývalým ministrem školství v první vládě Václava Klause zúčastnil jubilejní valné hromady Matice velehradské.

Jednání bylo přítomno sto z 858 členů Matice, kteří jsou rozeseti v různých koutech České republiky a v zahraničí. Pozvání na valnou hromadu přijali také zástupci sesterských Matic – svatohostýnské, svatokopecké, svatoantonínské a radhošťské. Pro nemoc se z jednání omluvil předseda Matice Jan Peňáz a její prorektor, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který v pondělí přímo u hrobu našich apoštolů ve Vatikánu sloužil mši svatou a instalovat pamětní desku.

Při svém sněmovaní se členové Matice zamýšleli nad tím, co se jim v uplynulém roce podařilo uskutečnit, co v jejich činnosti chybělo a kam napřou své síly v tomto roce, ale i ve zbývajících 872 dnech do hlavní oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. „Stěžejním úkolem v uplynulém roce bylo dokončení Poutní cesty růžence, kterou za účasti dvou stovek poutníků, kteří s motlitbami doputovali 13. června 2010 ze Starého Města na Velehrad, požehnal za jejich účasti arcibiskup Jan Graubner,“ řekl ve zprávě Matice její sekretář Petr Hudec a prezentoval plody její další činnosti. Naznačil patnáct aktivit, jejichž hlavním organizátorem bude Matice v letošním roce, nebo na nichž se bude alespoň podílet.

Budou to kupříkladu Moravské pašije divadelního představení Teátru Víti Marčíka, Víkend gregoriánského chorálu, brigáda před velehradskou poutí Matice velehradské, hudební festival Šroubek a pátý ročník přehlídky mešních a košer vín s názvem Cisterciácká pečeť. „V krátké přestávce v průběhu jednání podepíši přihlášku do Matice velehradské. A to z toho důvodu, že není dobré vyzývat její členy k práci a sám nic nedělat. Svým dílem chci Matici alespoň trošku pomoci, což stvrdím svým podpisem,“ rozhlašoval od řečnického pultu profesor Piťha. „Na jednání sesterské Matice velehradské jsem poprvé a s průběhem jejího jednání jsem spokojen. Slova profesora Piťhy, vyřčená v jeho projevu, byla velmi poučná a každému účastníkovi valné hromady musela dát hodně do života,“ svěřil se předseda Matice radhošťské Drahomír Strnadel.

Stanovy občanského sdružení Matice velehradská schválilo ministerstvo vnitra 29. listopadu 2006. Jeho příznivci se považují za přátele, příznivce a podporovatele Velehradu hmotného i duchovního. V plánu mají zachovat charakter Velehradu jako poutního místa, vytvářet zázemí pro poutníky a turisty, kteří na Velehrad přijíždějí, nabízet jim duchovní i kulturní program (modlitební setkání, poutě, přednášky, koncerty atd.) a vzdělávat také sebe. Matice Velehradská by ráda působila ve prospěch slaďování všech snah s Velehradem spojovaných. „Podstatou Velehradu je dialog, setkávání lidí, přátel, nikoliv institucí,“ píše se na webu Matice velehradské.