„Už teď je patrné, že odkanalizování rodinných domů a vybudování čističky začalo přispívat k čistější vodě v potoku Okluky. Věřím, že po spuštění čistírny do plného provozu to bude ještě lepší," říká s potěšením Marian Školud, který v Horním Němčí bydlí v blízkosti vodního toku.

Jeho slova potvrdil Svatopluk Vaculík z ochrany vod města Uherský Brod. „Čistička zlepší kvalitu vody v potoku, byť to nemusí být na první pohled tak výrazné a zřetelné."

Na Brodsku jsou čističkami vybaveny všechny obce nad 2000 obyvatel, teď se k nim přidává i menší Horní Němčí, které má 860 obyvatel. Podle Petra Šimčíka, vedoucího oddělení státní správy v oblasti životního prostředí Uherského Brodu, má každá čistička splaškových vod, pozitivní vliv na životní prostředí, na živočichy a živé organizmy ve vodních tocích. Zvlášť v chráněné oblasti jako jsou Bílé Karpaty.

V Horním Němčí začali s budováním čističky vloni na jaře, 7. května 2015 byla zkolaudována. „Celkové náklady dosáhly 40 milionů korun bez daně. Spolufinancovány jsou dotacemi z ministerstva zemědělství a Zlínského kraje," poznamenal starosta Lumír Kreisl.

Ke spolufinancování akcí vodohospodářské infrastruktury v roce 2015 vyčlenil Zlínský kraj ze svého rozpočtu 19 milionů korun. „Hornímu Němčí přispějeme téměř čtyřmi miliony, prodloužení kanalizace o 2,3 km v Bílovicích budeme dotovat 3,2 milionu korun a Kudlovice dostanou z kraje pět procent skutečně uznatelných nákladů," informoval Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast životního prostředí.

V Kudlovicích se o největší investiční akci v dějinách vesnice pokoušeli dlouhá léta. „Po osmi letech neúspěšných žádostí jsme se v roce 2013 dočkali příslibu státních a evropských dotací," poodhalil bývalý starosta Kudlovic Zdeněk Jabůrek. Stavit se kanalizace a čistička začaly loni v říjnu.

Ještě před vypracování projektu se uskutečnila řada jednání s vlastníky pozemků. Ne všem lidem bylo lhostejné, že kanalizace povede přes jejich pozemky, ale po diplomatickém jednání se podařilo dosáhnout dohody.

„Ve smlouvě se obec jako stavebník zavázala nahradit škody vzniklé při stavbě a uvést pozemek do původního stavu," vysvětlil nynější starosta Kudlovic Josef Snopek. V místech, kde vznikly nové stoky a přípojky, zajistila obec dokumentaci, přispívá na její úhradu a ve větším množství zajišťuje se slevou nákup potrubí. To si ale hradí vlastníci domů sami.

„Ekologická stavba o nákladech 29,7 milionu korun by měla být dokončena až na konci září, roční zkušební provoz čističky ale bude spuštěn 29. května," doplnil starosta.

Díky dotaci z Operačního programu životního prostředí Evropské unie a podpory ze Státního fondu životního prostředí ve výši téměř 27 milionů korun, zvládne obec stavbu čističky a kanalizace bez úvěru.