Akce technicky i finančně obřích rozměrů, za bezmála 130 milionů korun, bude Svazek obou obcí, jenž kvůli projektu účelově vznikl, splácet desítky let.

Hotovo by mělo být v půli příštího roku, kdy by měl Ořechovský potok přestat být stokou splašků. Pro 1200 obyvatel obou vesniček to sice v té chvíli bude ekologickým zadostiučiněním a návratem k čistějšímu toku i přírodě kolem, navyšováním stočného je však čeká letité splácení úvěru i provozu čističky.

„Stočné se v následujících letech určitě navýší, a to i proto, že se doposud vybíralo v opravdu nízkých částkách. Nyní činí 600 korun na osobu a rok a předpokládáme, že se určitě dostaneme na dvojnásobnou částku v průběhu dvou, tří let,“ řekla Deníku starostka Vážan Markéta Pavlíčková.

Centrum městyse Buchlovice.
Turistický magnet Buchlovice láká zámkem, hradem i lázněmi

Splácení čističky se podle jejích slov může protáhnout na jedno, dvě i tři desetiletí.

„Podle toho kolik dotačních peněz se nám podaří sehnat a tudíž jak velký úvěr budeme muset splácet i jak nákladný nakonec provoz čističky bude,“ dodala Markéta Pavlíčková. Svazek obcí se má podle ní v následujících letech starat o kanalizaci, o čističku, vybírat peníze za stočné a splácet úvěr, o němž se zatím neví, jak vysoký bude muset být.

„Stavbu jsme vysoutěžili za 128 milionů 889 tisíc korun bez DPH. Doposud máme přiznanou dotaci ve výši 66 milionů 292 tisíc korun z Ministerstva zemědělství a o dotační podporu budeme žádat Zlínský kraj. Doufáme, že nám vyhoví. Ministerstvo zemědělství žádáme o navýšení dotace, jsme totiž malé obce a celková částka je pro nás opravdu velký závazek. Z vlastních zdrojů na to nemáme peníze žádné, a tak počítáme s tím, že na zbytek částky požádá náš Svazek obcí o úvěr,“ poznamenala Markéta Pavlíčková.

Nejlepší možné řešení

Projekt obě obce připravovaly zhruba deset let. Z katastru Vážan odpadní vody přitékají do Ořechova, a proto v říjnu 2016 založily obě obce dobrovolný svazek, který se stal investorem stavby.

„Je to nejlepší možné řešení. Ve Vážanech nejdříve uvažovali o kořenové čističce odpadních vod, ale postupně převážily výhody společného projektu.

„Umožní nám to obě obce dál rozvíjet, a přitom kolem sebe mít čisté životní prostředí. V tomto případě Ořechovský potok, do kterého tečou všechny odpadní vody včetně těch vážanských. Doposud to byla stoka,“ uvedla ořechovská starostka Jarmila Jilgová.

Farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži; sobota 24. dubna 2021
Farmářské trhy zaplnily náměstí. Takto to vypadalo

Také Markéta Pavlíčková od projektu očekává zlepšení ekologické situace.

„Nám skoro všechny splašky tečou do Ořechova, jen asi 20 procent teče pod horizontem do Polešovic, proto pod obcí ve směru na Polešovice vyroste čerpací stanice, která tuto zhruba pětinu odpadních vod přečerpá do kanalizačního sběrače směrem do čističky pod Ořechovem,“ dodala.

K tomu se vyjádřil též Robert Prokipčák, stavbyvedoucí závodu Dopravní stavby Morava SWIETELSKY stavební, jenž projekt ČOV pro Vážany a Ořechov zastřešuje.

„Část rekonstrukce kanalizačních stok se provede moderní bezvýkopovou technologií, která je šetrná k životnímu prostředí a nevytváří dlouhodobá omezení při výstavbě kanalizace,“ dodává Robert Prokipčák.

Na projektu se společně se SWIETELSKY stavební podílí také Vodohospodářské stavby Javorník - CZ a Arko Technology.

V katastru Ořechova se vybuduje 3325 metrů kanalizačních stok, v sousedních Vážanech pak 2171 metrů. Zatrubnění se dočká 397 metrů místního Ořechovského potoka. Kapacita biologické ČOV vystačí pro 1300 ekvivalentních obyvatel a pojme na 6435 m3 vypouštěných odpadních vod za měsíc. Nová čistička například v Ořechově umožní i v lokalitě Hůrky napojit 36 nových rodinných domů a tři bytové domy.