„Tři roky jsme o ni usilovali, ale teprve vloni jsme byli v dotační politice úspěšní. Generální rekonstrukce čističky, která je majetkem obce, ale provozují a udržují ji Slovácké vodárny a kanalizace, si vyžádá bezmála sedmnáct a půl milionu korun. Devadesát procent financí pokryje dotace, zbývajících deset procent zaplatíme společně s obcí Modrá,“ upřesnil starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.

Několik let plánovaná rekonstrukce byla na místě i podle prvního muže Modré Miroslava Kováříka. „Čističku, jejíž technologie byla v havarijním stavu, se podařilo opravit v hodině dvanácté. Zlepšení situace v oblasti čištění odpadních vod je dnes prioritou číslo jedna,“ reagoval Kovářík.

Technologické zařízení bylo značně opotřebené a nebylo podle odborníků možné vyloučit ani jeho kolaps. Velehradská a moderská radnice si proto nemohly dovolit rekonstrukci čističky nadále odkládat. Potvrdil to i ředitel Slováckých vodáren a kanalizací Uherské Hradiště Lubomír Trachtulec.

„Původní technologické zařízení čistírny bylo zastaralé a značně poruchové. Také náklady na provoz ČOV byly hodně vysoké. Rekonstrukcí čističky se výrazně zlepší stav vypouštěných vod do potoka Salaška,“ neskrýval radost Trachtulec.

S jeho názorem se ztotožnil i Tomáš Černý z odboru životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, který vydal na rekonstrukci ČOV vodohospodářské rozhodnutí.

„Velehradská čistička rekonstrukci nutně potřebovala. Po její přestavbě by měla splňovat všechny požadavky, odpovídající současné legislativě a evropským normám,“ shrnul v kostce Černý.

Několik let plánovaná rekonstrukce velehradské čističky, která se začala stavět pro dvanáct set obyvatel v roce 1987 a zkolaudována byla v listopadu 1991, byla na místě i podle technické dozorkyně stavby Marie Knotové.

Podle ní i stavbyvedoucího Radka Janoty už do předání stavby zbývají jen závěrečné dokončovací práce.

„Počítáme s tím, že rekonstrukce ČOV bude dokončena a stavba předána s dvacetidenním předstihem před stanoveným termínem. Tedy k 10. říjnu letošního roku. Pak už by se měl rozběhnout roční zkušební provoz ekologické stavby,“ tvrdí shodně Knotová a Janota.

Stavbyvedoucí poznamenal, že největším problémem pro dodavatelskou firmu byla demolice vnitřní betonové prefabrikované části čističky.

„Ta byla velice kvalitní a vzhledem k masivu konstrukce a její váze jsme kromě jiného museli použít velké jeřáby, s nimiž jsme tu původně nepočítali,“ dodal Janota.

Zdeněk Skalička