Po dvouroční odmlce kvůli covidu se o třetí listopadové sobotě opět vrátila do historického Slovanského sálu někdejšího cisterciáckého kláštera na Velehradě, dnes Stojanova gymnázia, oblíbená a ve světě zcela ojedinělá prestižní mezinárodní soutěž a výstava mešních a košer vín s všeslibujícím názvem Cisterciácká pečeť.

Z jejího XIII. soutěžního ročníku, který doznal několika změn, zamířil titul absolutního šampiona Cisterciácké pečeti 2022 do Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž. A to za víno Pinot Gris, výběr z bobulí ročníku 2021. Zlatou medaili a diplom převzal z rukou starosty Velehradu Aleše Mergentala páter Milan Palkovič, liturgický dozor nad mešním vínem.

Odborná porota složená z vinařských odborníků, ve složení Pavel Bartošek, Pavel Tománek a Libor Vranka, hodnotící celkem 90 vzorků mešních a košer vín, přiřkla prvenství v kategorii tichých bílých vín bílému polosuchému Devínu, ročníku 2021, od firmy Karpatská Perla. V kategorii červených tichých vín Merlotu, ročníku 2019 z pozdního sběru od Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž. Z vítězství v kategorii sladkých a likérových vín se radovalo Vinařství Ostrožovič z Tokaje na Slovensku, které se prezentovalo Tokajským výberem čtyřputňovým, ročníku 2003. Cenu veřejnosti přisoudili návštěvníci výstavy vínu Devín z vinařství Karpatská Perla.

Pořadatelem Cisterciácké pečeti 2022 nebyla jako v minulých letech pouze Matice velehradská, ale Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž spolu se zmíněnou Maticí, Místní akční skupinou Buchlov, obcemi Velehrad a Modrá. Záštitu nad letošním ročníkem převzal administrátor Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík.

Připomenul, že používání pečeti bylo rozšířeno už ve starověku a sloužilo k potvrzení vlastnictví a ověření pravosti dokumentu. „Nazývá-li se soutěžní prezentace vín Cisterciácká pečeť, znamená to, že chceme, abychom se v cisterciáckém duchu dívali nejen na víno, ale i na svůj život. K němu patří práce i modlitba, tělo i duše, radost z dobrého vína i odpovědnost za své chování,“ řekl Mons. Josef Nuzík.

Do hodnocení se nově zapojili i návštěvníci

„Cílem soutěže i výstavy vín bylo zpřístupnit mešní vína nejen znalcům. Vína soutěžní, ale i ta mimo soutěž, byla v sále Stojanova gymnázia prezentována přímo jejich výrobci. Vytvořila se tím příležitost k detailnímu poznání přístupů jednotlivých vinařství, spolu s možností degustovat širší paletu představovaných vzorků vín,“ konstatoval Michal Výstup, výrobní ředitel Arcibiskupského zámeckého vína, které bylo letos hlavním pořadatelem Cisterciácké pečeti 2022.

„Novinkou bylo letos přímé zapojení návštěvníků do soutěže Cisterciácká pečeť. Každý dostal u vstupu kromě pohárku také několik pečetí, kterými mohl hodnotit soutěžní vzorky jednotlivých vinařství. V 21.30 hodin byla vyhlášena cena veřejnosti,“ popsal jednu ze změn Aleš Mergental, starosta spolupořádající obce Velehrad.

Na XIII. ročníku Cisterciácké pečeti se prezentovali producenti mešních a košer vín: Rajhradské klášterní Rajhrad, Vinařství Ostrožovič ze Slovenska, Vinařství Ampelos, Karpatská perla, české Vinařství Chrámce a samozřejmě Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž.

A právě ono je podle Petra Hudce, který stál v roce 2008 jako místopředseda Matice Velehradské u zrodu Cisterciácké pečeti, reálnou šancí, že se tu nejen udrží, ale posune se i na novou úroveň. „Je tu potenciál pro další rozvoj. Změna je i v tom, že vystavovatelé jsou současně těmi, kdo to svoje víno prezentují, kdo o něm umějí povídat. A to je cennější, než kdybychom se jako organizátoři vypravili do nějaké vinotéky a nakoupili tam zahraniční mešní a košer vína,“ objasnil za organizační výbor jednu ze změn Pečeti Petr Hudec.