„Dokumentace byla bohužel podána tak, aby musela být připomínkována přes vánoční svátky,” konstatoval předseda petičního výboru Čisté Hradiště Jakub Grós.

Dokumentace včetně příloh obsahuje téměř 300 stran odborného textu včetně hlukové a rozptylové studie či studie vlivu na veřejné zdraví.

„Nezalekli jsme se a připomínkovali jsme spoustu bodů s cílem snížit dopad na okolí, lidi a životní prostředí,” uvedl Jakub Grós.

Jaroslava Tihelková (vlevo) a Monika Horká ve hře Slováckého divadla Čarodějnice v kuchyni.
Propuštěné herečky versus Slovácké divadlo - spor pokračuje. Ve hře je ušlá mzda

Petici za „Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti”, kterou podepsalo okolo 3000 lidí, podle Gróse odevzdal petiční výbor již v červenci 2020.

„Dokumentaci hodnotíme jako nedostatečnou, v mnoha bodech nedodělanou a tendenční,“ nastiňuje další člen Čistého Hradiště František Pecha.

Komňa v prosinci 2021. Na návštěvě.
Projekt spalovny smeteme ze stolu, tvrdí nový starosta Komně

Mnoho rizikových oblastí, ať už jde o zápach z odpadů, bezpečí, vypouštěné zdraví škodlivé polutanty, na které upozorňovali dříve, nejsou podle Pechy uspokojivě řešeny.

„A co hůř, některé technologie zajišťující snížení negativních vlivů na prostředí a zdraví, byly ještě proti původnímu návrhu z roku 2021 osekány,” doplnil František Pecha.

Nyní podle něj musí krajský úřad zpracovat všechny podněty od občanů a následně nechá dokumentaci posoudit autorizovanou osobou. Konečné parametry spalovny odpadů z pohledu dopadů na životní prostředí tedy ještě nějakou dobu nebudou známy.

Centrální tepelný zdroj CTZ Uherské Hradiště - teplárna v Mařaticích před modernizací.Centrální tepelný zdroj CTZ Uherské Hradiště - teplárna v Mařaticích před modernizací.Zdroj: Deník/Pavel BohunV teplárně v Mařaticích se používá jako palivo hnědouhelných prach. Cílem změny paliva v teplárně je zejména zamezení prašnosti skládky uhlí, snížení emisí z teplárny a řešení odpadového hospodářství v Uherském Hradišti po zákazu skládkování. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů.

Zdroj: Mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma