Zjevným znamením 224 poutníků, kteří se postupně vydávali pěšky od neděle 16. srpna ze třinácti různých směrů Moravy ke kořenům víry, na Velehrad, byly na jejich hrudích malé i větší dřevěné cyrilometodějské křížky, ale také modlitby a zpěv náboženských písní. Bez nich by pouť nebyla poutí.

„Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, kromě společného, na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji si na něj jistě vzpomene. Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii,“ citoval z Dvanáctera poutníka P. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské a dvacet let iniciátor hvězdicové pěší pouti na Velehrad.

Spolu s několika poutníky absolvoval od 16. května do 24. června 2000 cestu do Říma, při níž ušli 1178 kilometrů.

Když se v sobotu před desátou hodinou naskytl poutníkům první pohled na věže velehradské baziliky, což bylo od dvouramenného kříže při poutní cestě a cyklostezce sv. Jana Pavla II. za obcí, poklekli a pomodlili se za šťastné ukončení několikadenního putování.

„Od tohoto kříže s nápisem Hle, Velehrad víry, má poutník první pohled na Velehrad. Kříž, který vyrobil jeden z hustopečských stolařů, sem přinesli v rozloženém stavu poutníci ze Znojma v roce 2006, při šesté hvězdicové pouti,“ informoval páter Jan Peňáz.

„Jsem šťastný, že jsem pěší pouť na Velehrad absolvoval podvacáté, stejně jako páter Peňáz a řada dalších. V nohách mám už tisíce kilometrů nejen z pěších poutí po naší vlasti, ale třeba také do Mariazell,“ svěřil se Antonín Pop (59) ze Znojemska.

Skupiny poutníků, které jako malé praménky vycházely z různých koutů Moravy, se v sobotu slily na slavném Velehradě v mohutný proud vděčnosti za Slovo života, které právě odtud k lidem naší vlasti přišlo.

Ve velehradské bazilice obnovili poutníci své zasvěcení Pánu Bohu rukama Matky Boží. K hlavnímu oltáři položili dřevěné křížky, s nimiž putovali, ale také kytičky polních květin, které natrhali při cestě k Velehradu.

Šestice mladých poutníků byla přijata do Společenství čistých srdcí. Darem dostala prsteny, které symbolizují, že patří do Společenství čítající 1500 mladých poutníků a s pomocí Boží budou žít věrně svému rozhodnutí.

Poté se v bazilice uskutečnila pontifikální mše svatá za účasti celé řady kněží, kteří přišli do poutní obce v davu poutníků. Jejím hlavním celebrantem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

„Otče biskupe, představuji vám 224 pěších účastníků XX. pěší pouti na Velehrad a řadu dalších poutníků, kteří na mši svatou přijeli ze zdravotních důvodů či stáří auty nebo autobusy,“ promluvil k biskupovi Cikrlemu poutník P. Jan Peňáz. Podotkl, že XX. hvězdicová pouť byla konána na poděkování za světlo víry pravé, které odtud svatí Cyril a Metoděj roznesli po naší vlasti.

„Při náročné poutní cestě jsme zažili v obcích, kterými jsme procházeli, velkou duchovní a hmotnou pomoc dobrodinců. Děkujeme jim a vás, otče biskupe, prosím, abyste za ně a za jejich úmysly, které nám svěřili, ale také za nás a naše zemřelé sloužil mši svatou,“ požádal P. Peňáz biskupa Cikrleho.