„Brownfieldy jsou nazývány staré a nevyužívané plochy a objekty po průmyslové či zemědělské činnosti. Na území Zlínského kraje jsou tvořeny většinou pozemky a nemovitostmi ztrácejícími svou funkci a využití, často i ekologicky zatíženými,“ uvedl mluvčí Zlínského kraje Milan Plesar.

Tyto plochy také často fyzicky, ekonomicky a sociálně zatěžuji okolí a vysoké náklady na jejich regeneraci či rekonstrukci odrazují soukromý kapitál od přímých investic. „Zpracovaná Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji zmapovala nevyužívané lokality a identifikovala možné zdroje financování, včetně návrhů a opatření, kterými kraj přispěje k revitalizaci brownfields,“ popsal Plesar.

Veřejné projednávání je podle mluvčího hejtmanství určeno nejen veřejnosti, ale také zástupcům státní a veřejné správy, akademické obci, podnikatelským subjektům a nevládním organizacím. Bude jim představena jak strategie, tak i vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V závěrečné diskusi mohou všichni zájemci předložit své připomínky a dotazy. „Ty budou následně kompetentními osobami vypořádány. Připomínky a dotazy lze podat také písemně do pěti dnů od veřejného projednání příslušnému úřadu, kterým je v tomto případě ministerstvo životního prostředí,“ dodal Plesar.

Projednávání začne v 10 hodin v zasedací místnosti krajského zastupitelstva v 16. patře sídla kraje. Bližší informace a podoba koncepce jsou zveřejněny v informačním systému SEA na internetových stránkách, kód koncepce MZP098K.

Vyhrajte vstupenky na Hudečkovy koncerty

Vyhrajte 2 vstupenky poskytnuté pořadateli na jeden ze sedmi koncertů.

Více informací o koncertech a soutěži zde!