Alespoň tak představuje region nová kniha Putování za vodou Marka Síbrta, která je knižním průvodcem představujícím zajímavá místa a lokality v naší zemi, spojené s vodou. A významná část publikace je věnována právě Zlínskému kraji.

Na zhruba 200 stranách je popsáno devadesát výletů podél vodních toků, výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším zajímavým místům spojeným s vodou. Publikace představuje místa veřejně známá a hojně navštěvovaná, ale také ta utajená zrakům a krokům většího počtu lidí. Je vybavena bohatou fotodokumentací, jednotlivé výlety jsou vybaveny itinerářem s trasami formou QR kódů.

Ladovská zima ve Štramberku.
FOTO: Zasněžená romantika. Ladovská zima v malebném Štramberku je dechberoucí

Čtenáři mají záruku zasvěceného a poutavého ztvárnění vycházejícího z toho, že všechna místa autor osobně navštívil, v poklidu se jimi prošel, nebo je naopak musel překonat s vyšší mírou adrenalinu například lezením po skalách nad korytem řeky, případně lezením přes překážky a broděním v rozvodněných tocích.

Chřiby: kraj bukových lesů, pramenů a studánek

Několik tipů na vodní výlety se zaměřuje na Chřiby, které jsou popsány jako krajina studánek, hlubokých bukových lesů zářících na jaře a při počátku léta živě zelenou barvou, pramenišť několika řek nebo rozhleden vybízejících k výhledu do krásně zvlněné krajiny. „Chřiby jsou skvělé místo pro výlet nejen k vodě.

O autorovi
Dlouhodobě působí v komunikaci a médiích. Šest let pracoval jako mediální analytik pro společnost InnoVatio, kdy měl na starosti především projekty pro veřejnoprávní média v ČR a na Slovensku v oblasti zpravodajství a publicistiky, a mediální poradenství pro významné podnikatelské subjekty (České dráhy, ČEZ, T-Mobile, Vodafone…). Šest let působil v komunikaci černouhelné společnosti OKD, převážně jako její mluvčí. Aktuálně pracuje jako manažer vnějších vztahů a mluvčí v Severomoravských vodovodech a kanalizacích Ostrava. Pochází z jižních Čech, dlouhodobě žije v Moravskoslezském kraji.

Pro místní hluboké bukové lesy je typická poměrně velká četnost studánek různé vydatnosti i kvality vody. Na poměrně malém prostoru a v relativně nenáročném terénu i pro průměrně zdatné poutníky narazíme na působivé skalní útvary, památky historického osídlení (Hora svatého Klimenta, hrady Buchlov, Cimburk a Střílky, hraniční kameny mezi jednotlivými panstvími), ale i technického pokroku (nedobudovaná dálnice), řadu rozhleden (Salaš, Brdo), sakrální památky (Koryčanská kaple, svatá Barbora u Buchlova), ale také říčky, potůčky a zmiňované studánky,“ píše se v knize.

Autor se vydává z Koryčan ke stejnojmenné nádrži. Cestou míjí Gorazdovu studánku, Horu svatého Klimenta, Kazatelny, hrad Cimburk a řadu studánek v bukových lesích. Putuje ale také bučinou z Bunče na Brdo kolem několika studánek i pozůstatků nedobudované dálnice. Kolem toku Salašky popisuje také úchvatný výhled ze stejnojmenné rozhledny na část pohoří.

Baťova naučná stezka.
FOTO: Poznejte Baťovu naučnou stezku. Vede po lesních pozemcích Baťovy rodiny

Kniha upozorňuje také na turisticky pozapomenuté lokalitu, která je nechána přírodnímu vývoji, ačkoliv na opačné straně údolí se monumentálně tyčí turisticky hojně navštěvovaný hrad Buchlov. Holý vrch je místo bývalého pravěkého hradiště, ale také úžasných přírodních hodnot v podobě dubovo-bukového pralesa nebo míst spojených s vodou, jako jsou Kamenná studánka nebo Dlouhá řeka.

Do kraje svatého Hostýna

Kniha nás přivádí také do Vsetínsko-hostýnských vrchů a vede nás proti proudu Rosošného potoka z Rajnochovic k Tesáku s ikonickou – v době vzniku ještě nevyhořelou – chatou. Provádí nás přírodní rezervací Čerňava a Sochová, ale také kolem klauz sloužících v minulosti k plavení dřeva nebo Teodorova pramene. „V blízkosti tradiční turistické chaty, o jejímž vyhoření jsme se dozvěděli při finalizaci této knihy, leží vodní plocha, o níž byste na první pohled netušili, že se jedná o přírodní památku Nádrž Tesák.

DNA - výstava v jeskyních.
Tip na výlet: Zbrašovské aragonitové jeskyně lákají na světelnou DNA

Zarostlá betonová nádrž v nadmořské výšce 690 metrů o rozměrech 17 krát 33 metrů a maximální hloubce jeden a půl, jejímž původní účelem byla pravděpodobně protipožární ochrana a možná koupání, představuje místo výskytu chráněného čolka horského a čolka karpatského stejně jako dalších obojživelníků. Populace čolků podle přírodovědců v daném biotopu dosahují až stovky jedinců,“ jak je dnes zřejmé, bývalá nádrž a v současnosti přírodní památka tragédii bohužel nezabránily.

Kniha ukazuje, že putování za vodou je dobrodružstvím. Kromě samotného vodního prvku autor často reflektuje příběhy, historii a reálie daného místa. Pokouší se zachytit jeho ducha a atmosféru. Kniha je strukturována do kapitol dle jednotlivých krajů České republiky. Pozornost je věnována pouze místům a lokalitám, které měl autor sám možnost prozkoumat.

„Jsem přesvědčen, že kniha přinese těm, kteří ji otevřou radost, potěšení a bude jim inspirací k výletům. Voda a naše země si to zaslouží,“ uzavírá Síbrt.

Knihu lze objednávat na putovanizavodou@seznam.cz za 329 korun včetně dopravy.