„O výstavbě nových chodníků pro bezpečný pohyb chodců v naší obci se hovořilo už v minulém volebním období. Projekt na jejich pořízení se kvůli závažným nedostatkům musel několikrát předělávat," zalistoval ve vzpomínkách starosta obce Jaromír Klečka. Poté, co se podařilo nedostatky odstranit, dostala obec na I. etapu vybudování důstojné podoby chodníků přislíbenou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 procent uznatelných nákladů celé akce, která spolkla 4,5 milionu korun.

„Chodníky jsme začali budovat počátkem letošního dubna, s tím, že je dokončíme k 31. červenci, a to se nám podařilo," řekl spokojeně první muž Nedakonic. Bez okolků přiznal, že v době výstavby chodníků musela být doprava v průtahu části obce řízena světelnou signalizací. Zvýšenou trpělivostí se museli obrnit nejen řidiči, kteří silnici využívali, ale i lidé, kteří v úseku stavby chodníků bydleli, nebo se tudy museli dostávat do zaměstnání či na nákupy.

„Z řady lidí se v průběhu výstavby chodníků stali ,stavitelé´, protože jen oni věděli, jak by se měl chodník budovat. Ale na druhou stranu jsme se setkávali s pozitivními ohlasy obyvatel," dal k dobru starosta obce. Na druhé straně silnice v již zmíněném směru bude obec na vlastní náklady pokládat do konce září obrubníky a žulový dvouřádek. Zastupitelé spoléhají na to, že Ředitelství silnic Zlínského kraje by pak mohlo úsek silnice 427 vyspravit.

Protože chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, chystají se v Nedakonicích na vyprojektování druhé etapy budování chodníků, a to od mostu přes potok Dlouhá řeka k železničnímu podjezdu, který se nachází na konci vesnice ve směru k městečku Polešovice.

Ostražitost a často i akrobatické dovednosti už nepotřebují chodci a řidiči motorových vozidel na cestě od obecního úřadu kolem školy a školky ke kulturnímu domu. „Opravili jsme zmíněný úsek v délce 230 metrů za 1,9 milionu korun," doplnil Jaromír Klečka.