„Dnes, po sto třiceti letech od doby, kdy byly na těchto místech panské mlaty plné obilí, a kdy zde zdejší Muzeum Podhradí slaví deset let své existence, se těším z toho, že se tato místa podobají těm mlatům, v nichž je dnes nejen obilí, ale i hodně chleba," neskrýval radost Miloslav Hrdý, autor výstavy týkající se chleba jako základní potraviny, která provází lidstvo od doby, kdy se z pouhého lovce a sběrače stal zemědělec.

Představy Miloslava Hrdého, autora scénáře výstavy, obsahovaly všechny fáze aktivit spojených s produkcí obilovin užívaných pro výrobu chleba v minulosti i v současné době.

Nově ale přistoupily k jeho záměrům myšlenky Petra Martinka z Agrofestu fyto v Kroměříži, takže autor výstavy přijal nabídku, aby výstava ukázala některé výsledky výzkumných prací. A tak se i stalo.

„Na této výstavě lidem přibližujeme vzpomínky na výrobu chleba před sto lety. Z té doby se nám zachovaly artefakty a různé technologické pomůcky, které hrály hlavní roli při přípravě a pečení chleba," řekl autor výstavy.

Na ní jsou k vidění díže a kopisti, sítka a síta na osévání mouky, lopata na pečivo či vějačka na podávání a vyndávání chleba z pece, model historické mlátičky, skřich na obilí (truhla s přihrádkami), dětské cepy, model nožního mlýna a další nářadí.

Exponáty z dob dávno minulých

V rámci prostorových i fyzických možností muzea byly do něj sneseny exponáty z dob dávno minulých a významně při zřizování expozice pomohlo Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, které v metropoli Zlínského kraje uspořádalo před dvěma roky výstavu Příběh chleba.

S potěšením mohl Miloslav Hrdý konstatovat, že na výstavě se prezentují svými exponáty a panely Agrotest fyto Kroměříž, Genová banka Praha, Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky Olomouc, Mendelova univerzita Brno, ale také tamní Karlova pekárna a firma ENZYMA.

„Od pradávna lidé nahlíželi na chléb jako na Boží dar a zacházeli s ním s velkou úctou. Zdá se, že pro některé lidi už chleba zevšedněl. Často skončí v popelnicích," řekl smutně buchlovických farář Rudolf Chmelař. Stručně připomenul historii chleba kvašeného i nekvašeného, který už dva tisíce let berou kněží v podobě oplatku jako tělo Kristovo.

O chlebu, který se v průběhu tisíciletí vyvíjel, a na výstavě ho bylo bezmála dvacet druhů, se při vernisáži poeticky, věcně, odborně a zalíbeně mluvilo, ale také se o něm zpívalo.

Pásmo písní o chlebě, o víně a o Hradišti zaznělo z úst zpěvaček sboru Rezeda z Uherského Hradiště. Mužský sbor Paniháj z Moravan zase pěl písničky o zeleném žitku, chlebu a vínu. Pomyslnou tečku za vernisáží udělala píseň Děkujeme Ti, Hospodine, kterou společně zazpívali všichni návštěvníci muzea.