Ten zároveň dodal, že pořadatelé nezamýšleli ohromit počtem dodaných vzorků, ale spíše jejich kvalitou.

„Už jsme navštívili mnoho výstav, na nichž bylo víno příliš teplé. Půjčili jsme si tedy z Ratíškovic chladící vitríny, které vzorky po celou dobu udrží na příjemných dvanácti stupních," prozradil.

Několik vystavených vzorků při degustaci překročilo devatenáctipro­centní hranici, šampiony ale komise nevyhlašovala. Košt se původně měl konat na nádvoří tvrze, nakonec se před hrozbou deště schoval do jejích útrob. K dobré náladě vyhrávala cimbálová muzika Šefranica.