Do té doby působil téměř sedm let ve funkci prorektora.

„Ucházet se o funkci rektora bylo vyústěním mého zájmu o rozvoj univerzity,“ uvádí.

Život zasvětil pedagogické činnosti, a to i přesto, že nikdo v rodině tuto profesi nezastával. Jako malý chlapec však toužil po úplně něčem jiném.

„Chtěl jsem být být policistou v New Yorku. Životní cesty mě zavedly jinam. Poslední dobou mám ale pocit, že je má práce občas stejně dobrodružná, jako služba v policejním sboru,“ usmívá se Vladimír Sedlařík.

Počítačová výuka - Ilustrační foto
Zlínský kraj chce přilákat špičkové IT specialisty

Učitel je základ

Podle něj se žáci a studenti nemusí chemie obávat.

„Mé směřování k chemii začalo už na základní, kde jsme měli skvělého učitele. To považuji za velmi důležité. Učitelé formují osobnost dětí a ovlivňují tak jejich osudy. Připadá mi, že se na to občas zapomíná,“ říká jednačtyřicetiletý Vladimír Sedlařík.

V čele zlínské univerzity stojí od prosince roku 2018.

„Cíle, které jsem si pro toto funkční období vytyčil, naplňujeme s mým týmem spolupracovníků průběžně. Je však třeba zmínit, že jsem navázal na aktivity započaté za předchozího vedení v čele s profesorem Petrem Sáhou. Naše vize rozvoje univerzity jsou principiálně stejné. Nebylo tak třeba žádných výrazných změn,“ připomíná Vladimír Sedlařík.

Podzim ve městě Zlín.
Zlín bojuje o návrat lidí do MHD, další parkoviště v centru nelze stavět

Vše je o lidech

Vize mají podle něj společného jmenovatele kvalitu.

„Týká se to rozvoje kvality prostředí pro vzdělávání a výzkumnou činnost, ale i pro zajištění ostatních procesů, nezbytných pro chod univerzity. Za jeden z klíčových cílů považuji budování kvalitního pracovního prostředí s jasně definovanými cíli, které jsou pochopeny a přijaty zaměstnanci . Říká se, že vše je o lidech. Právě studenti a zaměstnanci tvoří univerzitu a její hodnoty,“ zdůrazňuje Sedlařík, který musel zdolávat i nečekané a těžké překážky.

„Bohužel jsme měli za dobu mého působení k dispozici jen rok standardního chodu univerzity. Poslední dva roky jsou poznamenány epidemií onemocnění covid -19. Bylo a je to velkou výzvou a zkouškou schopností všech zaměstnanců,“ upozorňuje Vladimír Sedlařík, který připomíná, že i přes tyto starosti pokračuje vedení univerzity v jejím rozvoji.

„Brzy bude dokončena rekonstrukce naší auly a kolejí v Antonínově ulici. Další akce jsou před námi. Zejména jde o novostavbu budovy naší nejstarší budovy, ve které působí Fakulta technologická, a centra pro digitalizaci výuky. Chceme se dále zaměřit na výstavbu nového univerzitního sportoviště a ubytovacích kapacit pro naše studenty,“ připomíná rektor.

Radim Holiš
Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj

Podle něj má univerzita ve Zlíně velký potenciál dalšího významného rozvoje.

„Ten bude přínosem pro naše město, region a v konečném důsledku i pro naši zemi. Je třeba reagovat na změny způsobu vzdělávání s ohledem na aktuální potřeby společnosti. Rozvíjíme naše výzkumné kapacity pro špičkový výzkum a vývoj s celosvětovým přesahem. Jsem rád, že máme výborné partnery ve vedení Zlínského kraje i města Zlína. Chtěl bych, abychom byli všichni hrdí na to, že máme ve Zlíně kvalitní univerzitu,“ vyzdvihuje na závěr Vladimír Sedlařík.