„Jsem přesvědčený o tom, že kvůli Statestrongu jsou Bojkovice na jednom z čelních míst nejnebezpečnějších lokalit v regionu. Chemikálie, se kterými se v této firmě pracuje, jsou mimořádně výbušné,“ netají své obavy Jaroslav Stehlíček. Ten si postěžoval až místní radnici.

„Chceme, aby vozy vezoucí chemikálie do Statestrongu neparkovaly v obytných zónách. Bylo by také vhodné, aby společnost Statestrong své nádrže na chemické látky přestěhovala mimo Bojkovice a ve své provozovně zpracovávala jen menší objemy chemikálií. Budu dál přednášet své požadavky zastupitelům i starostovi a založím občanské sdružení, které se bude snažit činnost Statestrongu eliminovat,“ dodal Stehlíček. Za pravdu mu dává i další obyvatelka Bojkovic Eva Mikešová. „Statestrong skutečně považuji za nebezpečný. Moje obavy zesílily ještě poté, co jsme do poštovních schránek obdrželi brožurku s návodem, jak se chovat v případě chemické havárie,“ vysvětlila svůj postoj Mikešová.

Částečné změny situace už kritici dosáhli. „Sešli jsme se se zástupci Statestrong a ti přislíbili, že k prodlevám ve stání nákladních vozů mířících do jejich podniku nebude docházet a tyto vozy budou mít umožněn vjezd do podniku ihned po příjezdu do obce,“ řekla místostarostka Bojkovic Květoslava Ogrodníková.

Stěžovatelé jsou s tímto řešením spokojeni, nicméně nehodlají složit ruce do klína. „Míra nebezpečí se tímto opatřením sníží jen minimálně. Například noční přečerpávání chemikálií z aut do cisteren je nejnebezpečnější částí procesu. Bylo by ideální, kdyby cisterny majitelé firmy přestěhovali někam za obec. Tím by se rizika výrazně eliminovala,“ navrhl Jaroslav Stehlíček.

Zástupce podniku Statestrong na telefonické a e-mailové dotazy redaktora deníku ani po dvou týdnech od jejich doručení nereagoval.

Chcete vyjádřit svůj názor? Hlasujte v anketě vpravo nebo se zapojte do diskuze pod článekem.