„Pane starosto, udělte nám právo hodovat aj sa veselit, my vám za to dáme tento slib. Chlapi si budú hledět svojích bab a celý večer s nimi tancovat. My s Klárú dohlédneme na to, aby sa tancování nezměnilo v pitku a žádný přespolní šohaj nevyhrál o právo bitku. Letošní hody, to bude krása, říkáme my, stárci, aj celá březolupská chasa,“ prohlásil Jiří Šimek ve své žádosti o právo pořádat hody.

Starosta Petr Kukla chasu přivítal před obecním úřadem, jenž sídlí na tamním zámku.

KVÍZ: Poznáte hřbitov, kde chtěl být pohřben herec Josef Abrhám?

„Všeci vidíme, kolik drobotiny i rodičů tady máme, nezbývá než poděkovat, že děti k tradicím vedete stále. Velkou radost mám, že v průvodu vidím aj puberťáky s dospěláky, kteří nelenili a oblékli si kroj v tento slavnostní den taky. Letos tu velké prvenství máme, že stárku v chase přespolní máme. Kdyby to někdo nevěděl, řeknu to tady na rovinu, je to budoucí paní doktorka a stárek je učitel na hradišťském gymplu. Vítám tu tedy Juru s Klárou, letošní stárky a jejich chasu a mám radost, že je v ní slyšet opravdu moc hlasů,“ nechal se slyšet starosta před tím, než povolení pořádat hody chase udělil.

Následovala cesta krojovaných do místního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jim kněz požehnal hodové právo. Pak následovalo podvečerní vystoupení dětí a chasy za místní halou a večer pak v hale hodové pásmo chasy. K tanci a poslechu hrála Staroměstská kapela a CM Bálešáci. Hodové dozvuky se v Březolupech budou konat v sobotu 28. října.