Částka je určená na činnost dobrovolníků, kteří se věnují nemocným, seniorům i dětem a mládeži. Dotace pro jednotlivé organizace se pohybují v rozmezí od 59 do 90 tisíc korun.

„Jsou určeny na praktické zajištění činnosti dobrovolníků. Spadají tam úhrady cestovného, pojištění dobrovolníků i výdaje za materiální vybavení nezbytné pro výkon dobrovolnické práce. Také sem patří výdaje za školení koordinátorů, případně i nábor a propagaci,“ upřesnila radní pro sociální oblast Michaela Blahová.