V prostorách obecního úřadu ve Strání hovořili o rozdělení prostředků sbírky, humanitární podpoře a organizačním zajištění následujícího devátého ročníku. V tomto roce se vybraná částka vyšplhala na 1 161 466 korun českých.

„Podle procentuálního klíče daného olomouckou arcidiecézí můžeme na záměry charity použít 673 650 korun. Z toho největší podíl, a to tři sta tisíc, použijeme na nákup rehabilitačních pomůcek,“ nastínil rozdělení financí ředitel brodské charitní instituce Petr Houšť. Zbylý peněžní obnos děkanátní komise rozdělila mezi nouzový krizový fond, který pomáhá rodinám s dětmi i lidem v nouzi, a část peněz je určena k podpoře charitní pečovatelské terénní služby.

Peníze pomohou i na ostrově Haiti

Zbytek připadne na společný humanitární projekt olomoucké arcidiecéze a na příspěvek na pořízení automobilu pro potřeby místních seniorů.

„Letošní humanitární projekt je zaměřen na pomoc karibskému ostrovu Haiti. Před dvěma lety jsme touto formou přispěli jihovýchodní Asii, kterou zasáhly ničivé vlny tsunami. Tehdy se nejvíce projevila solidárnost lidí a suma tříkrálové sbírky byla v její historii nejvyšší,“ vysvětlila Terezie Fojtíková, vedoucí charitní pečovatelské služby.

Přípravy spojené s koledováním tří králů v roce 2008 zahájili její organizátoři na celorepublikovém setkání koordinátorů v sídle olomouckého arcibiskupství.

„Bylo třeba projednat distribuci informačních letáků či sestavení koledujících skupinek z řad dobrovolníků. Tříkrálové koledování uherskobrodské Charity je navíc druhé největší v republice, a to hned po charitním zařízení v Uherském Hradišti, “ upozornila Fojtíková.