„Žáci základních a středních škol jsou k četbě motivováni finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun," vysvětlil smysl projektu jeho iniciátor Martin Roman. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý, kdo se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Jednou z nich je právě Mezinárodní setkání pro vozíčkáře na Velehradě.

„Každý rok na velehradský festival Dny lidí dobré vůle putují spousty lidí, bohužel pro vozíčkáře byla účast na této akci dlouho velmi problematická. Účastní se jí každoročně kolem sta vozíčkářů z různých států a ti potřebují pomoc až stovky dobrovolníků. To je však velmi náročné na organizaci. Pro všechny tyto lidi musíme zajistit ubytování, stravu či cestovné a to je velmi nákladné. Naše organizace proto chce tímto způsobem umožnit, aby se i tito lidé mohli bez problémů přijet podívat," objasnil Michal Umlauf z Maltézské pomoci, která pomáhá různými aktivitami lidem na vozíčku žít plnohodnotný život. Právě prostřednictvím projektu „Čtení pomáhá" usiluje tato společnost o získání 90 tisíc korun pro prostředky na asistenční služby v rámci Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě.

„Setkání vozíčkářů u nás na Dnech lidí dobré vůle je tradiční a trvá již spousty let. Jejich účast samozřejmě vítáme, protože Velehrad je nejen duchovní centrum, ale také centrum pro zdravotně a mentálně postižené. Lidi s handicapem u nás potkáváme každý den a je určitě dobře, že se u nás mohou setkat jednou za rok s podobně postiženými přáteli z celé republiky i ze zahraničí," sdělil starosta obce Velehrad Stanislav Gregůrek.

Cílem akce „Čtení pomáhá" je podpořit čtenářství a zároveň umožnit dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Pomáhat mohou děti z celé České republiky i ze zahraničí. Projekt funguje od roku 2011 a je do něj zapojeno více než 164 tisíc dětí. Mezinárodní festival pro vozíčkáře se na Velehradě bude konat 4. – 5. července.