Dokonce měli přislíbené dotace z evropských fondů. Rekonstrukce ale vždy ztroskotala na nevyřešených majetkových vztazích s vlastníky, přes jejichž pozemky komunikace vede.

Cesta je zkratkou pro všechny, kteří se chtějí dostat z Vážan do Újezdce, Medlovic, Osvětiman a dalších přilehlých obcí. Skrývá však značná rizika. „Zaznamenal jsem případy, kdy řidiči dostali defekt, nebo si dokonce prorazili na autě vanu. Komunikace zároveň slouží jako vinařská cyklostezka, a tak cyklisté mají občas problém s píchnutými pneumatikami,“ informoval starosta Vážan František Drobil.

On i újezdecký starosta Zdeněk Gottwald se členy zastupitelstev se snaží současnou situaci vyřešit. Naráží přitom na problém, který sahá hlouběji do minulosti. „Cestu tu kdysi postavilo družstvo. Majetkové vztahy s vlastníky orné půdy, které komunikace protíná, ale zůstaly nevyřešené. Dva předchozí pokusy půdu odkoupit či vyměnit se nezdařily,“ uvedl Gottwald, který však zároveň poukázal na to, že by se situace mohla zlepšit.

„Zahajujeme nová jednání, která vypadají nadějněji než ta předchozí. Pozemky od majitelů vykoupíme, nebo jim nabídneme výměnou jiné. Jakmile budou vyřešené majetkové vztahy, můžeme zažádat o dotace z evropských fondů,“ plánuje Gottwald.

Peníze mohly mít obce k dispozici před několika lety, finance měly přislíbené, ale právě kvůli nedořešeným majetkovým vztahům je neobdržely. „To je totiž jedna z důležitých podmínek, které musí být splněny,“ potvrdil Drobil.

Do celé záležitosti se v letech 2001 a 2002 zapojil i tehdejší místostarosta Újezdce František Polášek. „Byl vypracován projekt na opravu silnice i se stromořadím. Oprava by odhadem vyšla na tři miliony dvě stě tisíc korun. Největším problémem však bylo přesvědčit čtyřiadvacet vlastníků půdy, aby pozemky, přes které silnice vede, prodali nebo vyměnili. Jednadvacet jich souhlasilo, tři však odmítli a tím naše naděje pohasly,“ uvedl Polášek.

Bývalý místostarosta doufá, že pokud se vyřeší majetkové vztahy, podaří se získat finance z Evropské unie. „V čase, kdy se s obrovskými náklady budují dálniční obchvaty, mosty a obnovují plavební kanály, by se z evropských fondů mohla podpořit i malá cesta, která dobře poslouží jak všem řidičům, tak cyklistům na vinařských stezkách,“ dodal Polášek.