Těžkou mechanizací totiž rozjezdili jedinou přístupovou cestu k zahrádkářské kolonii za obcí. „Osadníci mají nyní jen jedinou možnost, jak se ke svým pozemkům dostat, a to projet po oseté ploše. Tím poškozují majetek zemědělského družstva a je zřejmě jen otázkou času, kdy dojde ke konfliktu. V případě, že zaprší a terén se rozmočí, se už nikdo ke kolonii nedostane. Pachatele ale neznáme,“ sdělil Josef Píštěk z Podolí.
Majitelé zahrádkářské kolonie se obrátili na Odbor životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti. Úředníci oslovili zástupce zemědělského družstva v Kunovicích, kteří se v lokalitě pohybují nejčastěji. Zemědělci ale tvrdí, že na poškození cesty nenesou žádnou vinu. „Musíme najít toho, kdo tento stav zapříčinil a donutit ho, aby cestu uvedl do provozuschopného stavu. Zemědělci z kunovického družstva ale pochybení z jejich strany zpočátku víceméně vyloučili. Slíbili však, že událost prověří,“ řekl František Bezděk z odboru životního prostředí. Do problému vnesl světlo až starosta Podolí Miroslav Křižka. „Mluvil jsem se zástupci kunovického agrokomplexu a ti přiznali, že v tom prostoru rozváželi hnojivo. Jeden z jejich traktorů ale zapadl a musel ho vytáhnout jiný stroj. Při tom poškodili přístupovou cestu k zahrádkářské kolonii. Tato situace se ale opakuje prakticky každoročně,“ uvedl starosta.