Radnice však na ni nemá finanční prostředky, a tak se do problému vložil podnikatel a filantrop z Ořechova Alessandro Alagia. Ten zprostředkoval řediteli ZUŠ schůzku na Ministerstvu kultury a věci se daly do pohybu.

„Pracovníci památkové péče po prohlídce naší školy údajně navrhnou odborné komisi této instituce, aby naše budova byla zařazena mezi kulturní památky," řekl Slováckému deníku ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava, který inicioval tyto kroky při své návštěvě na ministerstvu kultury. „Tam jsem se dozvěděl, že ministerstvo kultury momentálně připravuje dotační tituly Evropské unie pro opravu památek, v nichž probíhá vzdělávání. Z tohoto důvodu nám bylo doporučeno, abychom ověřili možnosti pro případné prohlášení naší budovy za kulturní památku," odhalil výsledek svého jednání ze druhého dubna na ministerstvu kultury v Praze ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava. Ihned po jednání v Praze proto uskutečnil potřebnou schůzku s památkáři.

Za tímto účelem se ve čtvrtek 10. dubna dostavili do objektu ZUŠ pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ) v Kroměříži, aby si prostory školy osobně prohlédli. „Byli jsme požádáni vedením školy o prohlídku objektu, ve kterém tato instituce sídlí, zda by bylo do budoucna možné, aby tato budova byla prohlášena za kulturní památku. Dnes tedy ve škole provádíme operativní průzkum za účelem zjištění případných hodnot této budovy, pro které by mohla být eventuálně prohlášena za kulturní památku," sdělila ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži Jana Spathová. Pracovníci této instituce podle ní v samotném objektu hodnotí hned několik kritérií. „Důležité mohou být hodnoty z hlediska architektonického, historického či urbanistického," vysvětlila Jana Spathová pohledy. Těmi se na objekty v podobných případech nahlíží. „Dokumentujeme nejen fasádu objektu, ale také interiéry a případné zajímavé věci, které se v něm nachází," popsal obhlídku Radim Vrla z NPÚ, který prostory hradišťské ZUŠ osobně navštívil. Jím zhotovená dokumentace společně s dalšími materiály bude předložena odborné komisi při NPÚ, která posuzuje jednotlivé návrhy na prohlášení či zrušení statusu kulturní památky. Dobrozdání této komise se posléze stává podkladem pro případné vyhlášení objektu za kulturní památku, což je plně v kompetenci ministerstva kultury.

O prohlášení některého z objektů za kulturní památku může podle zainteresovaných institucí požádat prakticky kdokoliv. K tomuto procesu se vyjádřila také tisková mluvčí Ministerstva kultury ČR Helena Markusová. U prohlášení objektu za kulturní památku podle ní existují dva typy správního řízení. „Prvním z nich je řízení o žádosti. To zahajujeme po obdržení podnětu prohlásit některý objekt za kulturní památku. Druhým typem je pak řízení z moci úřední, které zahajujeme dnem, kdy si první účastník vyzvedne písemné vyrozumění o zahájení řízení," konstatovala Helena Markusová.

V momentě, kdy bude známo stanovisko NPÚ, otevřou se před vedením hradišťské ZUŠ nové možnosti. Bude možné zažádat například prostřednictvím zřizovatele školy nebo vlastníka budovy o prohlášení sídla ZUŠ za kulturní památku, díky čemuž bude moci budova čerpat finanční prostředky z odpovídajících programů pro svou případnou opravu.

Představitelé města Uherské Hradiště, které je vlastníkem budovy, jsou však v tomto směru zdrženlivější. „Vyhlášení budovy za kulturní památku je mimo jiné výrazné omezení vlastnických práv, které může mít za určitých okolností dokonce až negativní dopad. Je to samozřejmě taky jedna z variant, které zvažujeme, ale nejsem si jistý, jestli je to zrovna cesta nejvhodnější," sdělil za hradišťskou radnici místostarosta Stanislav Blaha, do jehož kompetence městské památky spadají.

Budova ZUŠ na Mariánském náměstí z roku 1939 se v současnosti nachází v neutěšeném technickém stavu. Dům požívá určité ochrany, neboť se nachází v městské památkové zóně města Uherské Hradiště, nicméně samotný jako kulturní památka chráněn není. Naposledy byla na objektu v roce 2006 opravena střecha a okna, nicméně nutností je kompletní rekonstrukce, která si vyžádá kolem 50 milionů korun. Největšími problémy jsou v této souvislosti jak finance, tak také skutečnost, že samotná budova je majetkem města Uherské Hradiště, ale zřizovatelem školy je Zlínský kraj. (Kor)

Uherské Hradiště – Snazšímu dosažení peněz na opravu neutěšeného stavu budovy Základní umělecké školy (ZUŠ) v Uherském Hradišti by mohli napomoct památkáři. Rozlehlý objekt, který je v majetku města totiž potřebuje opravu v řádu desítek milionů korun, doslova, jako sůl. Radnice však na ni nemá finanční prostředky, a tak se do problému vložil podnikatel a filantrop z Ořechova Alessandro Alagia. Ten zprostředkoval řediteli ZUŠ schůzku na Ministerstvu kultury a věci se daly do pohybu.

„Pracovníci památkové péče po prohlídce naší školy údajně navrhnou odborné komisi této instituce, aby naše budova byla zařazena mezi kulturní památky," řekl Slováckému deníku ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava, který inicioval tyto kroky při své návštěvě na ministerstvu kultury. „Tam jsem se dozvěděl, že ministerstvo kultury momentálně připravuje dotační tituly Evropské unie pro opravu památek, v nichž probíhá vzdělávání. Z tohoto důvodu nám bylo doporučeno, abychom ověřili možnosti pro případné prohlášení naší budovy za kulturní památku," odhalil výsledek svého jednání ze druhého dubna na ministerstvu kultury v Praze ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava. Ihned po jednání v Praze proto uskutečnil potřebnou schůzku s památkáři.

Za tímto účelem se ve čtvrtek 10. dubna dostavili do objektu ZUŠ pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ) v Kroměříži, aby si prostory školy osobně prohlédli. „Byli jsme požádáni vedením školy o prohlídku objektu, ve kterém tato instituce sídlí, zda by bylo do budoucna možné, aby tato budova byla prohlášena za kulturní památku. Dnes tedy ve škole provádíme operativní průzkum za účelem zjištění případných hodnot této budovy, pro které by mohla být eventuálně prohlášena za kulturní památku," sdělila ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži Jana Spathová. Pracovníci této instituce podle ní v samotném objektu hodnotí hned několik kritérií. „Důležité mohou být hodnoty z hlediska architektonického, historického či urbanistického," vysvětlila Jana Spathová pohledy. Těmi se na objekty v podobných případech nahlíží. „Dokumentujeme nejen fasádu objektu, ale také interiéry a případné zajímavé věci, které se v něm nachází," popsal obhlídku Radim Vrla z NPÚ, který prostory hradišťské ZUŠ osobně navštívil. Jím zhotovená dokumentace společně s dalšími materiály bude předložena odborné komisi při NPÚ, která posuzuje jednotlivé návrhy na prohlášení či zrušení statusu kulturní památky. Dobrozdání této komise se posléze stává podkladem pro případné vyhlášení objektu za kulturní památku, což je plně v kompetenci ministerstva kultury.

O prohlášení některého z objektů za kulturní památku může podle zainteresovaných institucí požádat prakticky kdokoliv. K tomuto procesu se vyjádřila také tisková mluvčí Ministerstva kultury ČR Helena Markusová. U prohlášení objektu za kulturní památku podle ní existují dva typy správního řízení. „Prvním z nich je řízení o žádosti. To zahajujeme po obdržení podnětu prohlásit některý objekt za kulturní památku. Druhým typem je pak řízení z moci úřední, které zahajujeme dnem, kdy si první účastník vyzvedne písemné vyrozumění o zahájení řízení," konstatovala Helena Markusová.

V momentě, kdy bude známo stanovisko NPÚ, otevřou se před vedením hradišťské ZUŠ nové možnosti. Bude možné zažádat například prostřednictvím zřizovatele školy nebo vlastníka budovy o prohlášení sídla ZUŠ za kulturní památku, díky čemuž bude moci budova čerpat finanční prostředky z odpovídajících programů pro svou případnou opravu.

Představitelé města Uherské Hradiště, které je vlastníkem budovy, jsou však v tomto směru zdrženlivější. „Vyhlášení budovy za kulturní památku je mimo jiné výrazné omezení vlastnických práv, které může mít za určitých okolností dokonce až negativní dopad. Je to samozřejmě taky jedna z variant, které zvažujeme, ale nejsem si jistý, jestli je to zrovna cesta nejvhodnější," sdělil za hradišťskou radnici místostarosta Stanislav Blaha, do jehož kompetence městské památky spadají.

Budova ZUŠ na Mariánském náměstí z roku 1939 se v současnosti nachází v neutěšeném technickém stavu. Dům požívá určité ochrany, neboť se nachází v městské památkové zóně města Uherské Hradiště, nicméně samotný jako kulturní památka chráněn není. Naposledy byla na objektu v roce 2006 opravena střecha a okna, nicméně nutností je kompletní rekonstrukce, která si vyžádá kolem 50 milionů korun. Největšími problémy jsou v této souvislosti jak finance, tak také skutečnost, že samotná budova je majetkem města Uherské Hradiště, ale zřizovatelem školy je Zlínský kraj.