Ve Starém Hrozenkově na to ve čtvrtek 9. února upozornilo vedení policistů Zlínského i Trenčínského kraje. Výkon služby má probíhat formou společných česko-slovenských hlídek.

Cílem je omezení tranzitní migrace

„Cílem této spolupráce je potírání nelegální tranzitní migrace. Tuto součinnost mezi českou a slovenskou policií nelze označovat za ojedinělou, neboť ji v různých formách provádíme již dlouhodobě. A netýká se pouze problematiky nelegální migrace, ale i majetkové či násilné trestné činnosti přesahující hranici mezi oběma státy,“ uvedla policejní mluvčí Zlínského kraje Simona Kyšnerová.

Ve čtvrtek 9. února opoledne se na bývalém hraničním přechodu ve Starém Hrozenkově setkali při zahájení výkonu služby česko-slovenských hlídek policejní hodnostáři - náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro vnější službu Bohdan Varyš a náměstek ředitele Krajského ředitelství policejního sboru v Trenčíně L’ubomír Vavruš. Potvrdili svoji předchozí domluvu o fungování spolupráce při ochraně příhraničí.