Na slavnostech, které se tam konaly v neděli 28. července vládla družná a příjemná atmosféra. Přijel také zlínský radní Jan Pijáček, který se zúčastnil slavnostního zahájení za doprovodu hymen České republiky a Slovenské republiky.

„K javořinským slavnostem mám velmi blízký vztah a hodně pro mě znamenají, neboť v době kdy jsem byl starostou Vlčnova, jsem působil dlouhá léta jako člen jejich přípravného výboru a aktivně se tak podílel na jejich organizaci,“ prozradil radní Jan Pijáček.

Záštitu nad setkáním převzali hejtmani Zlínského a Jihomoravského kraje a předsedové Trenčianského a Trnavského kraje. Bohatý program připravili zástupci obcí a měst z okolí hranice obou sousedících států.

„Kromě kulturního programu bylo pro návštěvníky připraveno i bohaté občerstvení s nabídkou regionálních pochutin a specialit,“ sdělil Jan Vandík z Krajského úřadu Zlínského kraje.

Organizátoři nezapomněli ani nejmenší. Děti se zúčastnily mnoha zajímavých her a soutěží. Ty pro ně připravili skauti. Národy se na Velké Javořině pravidelně setkávají už od roku 1848 a naplňují tím slova spisovatele a politika Jozefa Miroslava Hurbana „Tu bratia vždy stretať sa budú.“

Při tajuplné noční procházce hradem Buchlovem si mohli návštěvníci užívat hraných pověstí a příběhů. Na své si přišli i při ohnivé show.
Tři noci s černou paní přilákaly na Buchlov dva tisíce lidí
Z vystavených fotografií vznikla věčná vzpomínka na svatební den. Slavnostní zahájení výstavy umocnila přehlídka svatebních šatů.
Turistické centrum Velehrad obsadili nevěsty, ženiši a fotografové