Po roce pak oblékla uniformu a od té doby vždy zůstala tomuto oddělení věrná. Vzhledem k jejím bohatým zkušenostem s problematikou palných zbraní jsme jí položili několik otázek.

Celostátní statistiky ukazují, že stoupá počet držitelů zbrojních průkazů a také počet legálně držených zbraní. Jaká je situace v našem okrese?

U nás počty držitelů zbrojních průkazů se plus minus stovka příliš nemění, ale počet zbraní se každoročně zvyšuje. V současné době máme na teritoriu okresu registrovaných 9305 zbraní. Jde jak o zbraně fyzických osob, tak i držené na zbrojní licence, což jsou zbraně právnických osob. Myslím si, že stoupající trend je celorepubliková záležitost. U nás ovlivňuje situaci skutečnost, že tu máme jediného českého výrobce zbraní, kterým je Česká zbrojovka Uherský Brod. Od toho se odvíjí i to, že v okrese je nárůst počtu zbraní o malinko větší. Řádově však jen o desítky.

Jsou zde držitelé zbraní patrioty, nebo zájem o výrobky ČZ Uherský Brod ovlivňuje jejich přijatelná cena?

Jednoznačně jsou naše české zbraně levnější, jejich veliká obliba je mezi sportovními střelci. Ze zahraničních zbraní jsou u nás mezi lidmi na druhém místě pistole Glock, ale není to zdaleka takové množství. Dalo by se říct, že devadesát procent tvoří české zbraně. Taky mezi myslivci převažují kulovnice z Uherského Brodu a také kozlice, které začala vyrábět dceřiná společnost brodské zbrojovky v Brně.

Nejvíc se zvyšují počty zbraní sportovních, loveckých, nebo obranných?

Je samozřejmé, že prakticky každý držitel zbrojního průkazu vlastní zbraň pro osobní ochranu, ale u krátkých zbraní narůstají počty těch pro sportovní střelbu a u myslivců přibývají kulovnice.

Dá se z těchto čísel usuzovat, že začíná narůstat obliba střeleckého sportu?

Jde to sice pomalu a nechci říci, že to bude znát do roku či dvou. Začínají se zpětně aktivizovat střelecké kluby, které věnují svoji pozornost dětem. Zjistily, že vychovat si skvělé sportovce je nejlepší hned od dětí. Neříkám, že pokud začnete v osmnácti, znamená to, že nedosáhnete větších úspěchů. Ti, co začínají se střelectvím od dětství, však mají větší šance, podobně jako v jiných sportech. Všechny celebrity střeleckého sportu začínaly s tímto sportem v dětství. Myslím si, že sportovní střelba dojde zase do povědomí především mládeže.

Může rozšíření sportu přispět ke zvýšení bezpečnosti držitelů zbraní?

Jistě, mládež nebude brát zbraně jako něco, co by chtěli hned. Naučí všem bezpečnostním návykům při manipulaci s nimi a zbaví se zbrklosti.

Výraznou část mezi majiteli zbraní tvoří myslivci. Jak se mění počty zbraní mezi nimi?

Mění se v závislosti s výprodejními akcemi České zbrojovky. Klasická kulovnice stojí kolem dvaceti tisíc korun, ve chvíli, kdy zbrojovka zlevní například před Vánocemi, vždy se začnou počty měnit víc než za celý rok. Často se cena snižuje natolik, že se jim nevyplatí kupovat starší zbraň a pořídí si tu svoji vysněnou.

Nejen střeleckou a mysliveckou veřejností otřásl případ Jana Panáka, který pod vlivem alkoholu postřelil a těžce zranil jiného účastníka natláčky na divočáky. Byl to typický, nebo naopak výjimečný případ?

To byla opravdu nešťastná shoda okolností a rozhodně nešlo o běžný případ. Podobný případ se v okrese ještě nestal a doufám, že ani už nestane. Tato událost zvýšila mezi myslivci disciplínu. Chovají se zodpovědněji. Od té doby nedošlo k žádnému, byť lehkému zranění. Do té doby, co si pamatuji, došlo k zranění ve dvou případech. Vždy však mimo hony a šlo o náhodný výstřel po pádu zbraně na zem.

Na zodpovědné chování myslivců mají vliv i vaše kontroly na alkohol při honech?

Dříve bylo, podle vyprávění starších lidí, často zvykem se před honem zahřát něčím ostřejším, dnes již alkohol myslivci nepijí. Občas se stane, že i nyní najdeme někoho s alkoholem v krvi. Vždy se však jedná o zbytkový alkohol, kdy dotyčný neodhadl správnou míru večer před honem. Zřejmě se na jejich chování podepsaly jak naše kontroly, tak i případ pana Panáka. Musím především pochválit myslivecké hospodáře, na kterých leží zodpovědnost za účastníky honu.

Zaznamenali jste v okrese, kromě případů postřelení mezi myslivci, spáchání trestného činu s legálně drženou zbraní?

Ať vzpomínám jak vzpomínám, tak se mi žádný takový případ nevybavuje. Vždy šlo o nelegálně držené zbraně. Například když šlo o případy vyhrožování, jednalo se vždy buď o plynovou či podomácku vyrobenou zbraň.