Zatímco většina kantorů po desetiměsíční práci s žáky I. stupně základních škol ve druhém červencovém týdnu odpočívala a nabírala nové síly do dalšího školního roku, v lavicích velehradské základní školy se vlastnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání věnovalo 87 učitelek, ale pouze jen jeden učitel z různých koutů Česka.

„Pět zkušených lektorek z praxe, nabídlo učitelkám v kurzu ty nejlepší, mnohaletou praxí prověřené postupy učení, efektivní přístupy, smysluplný odpočinek i takzvané ,dobití baterek´na další školní rok,“ uvedla Jana Procházková, manažerka Letní tvořivé školy. Poznamenala, že do sítě Tvořivých škol je přihlášeno 763 českých základních škol, které se zavázaly zavádět činnostní metody výuky do své praxe.

„Postupy, které jsou v kurzech předávány, vycházejí ryze z učitelské praxe a velice dobře slouží žákům nadaným, ale i s poruchami učení, zejména pak při prevenci poruch učení, kterých u dětí přibývá,“ potvrdil Čeněk Rosecký, ředitel Tvořivé školy. Zdůraznil, že Tvořivá škola nepracuje s žádnou konkrétní řadou učebnic a žádné z nich ani nepropaguje. Jedná se o otevřený didaktický program. Díky tomu jsou kurzy vhodné pro všechny učitele, a to bez ohledu na to, s jakými učebnicemi se ve škole učí.

Řadu dobrých rad a zkušeností, které už v šesti kurzech Tvořivé školy načerpala a setkala se v něm se svými kolegyněmi z různých škol v Česku, si pochvalovala Markéta Kozárková, učitelka prvního stupně ZŠ Břest u Kroměříže. „V kurzech na Velehradě mě lákají nápady lektorek, atmosféra i prostředí. Kurz byl super,“ pochvalovala si břestecká kantorka.

Učitelka Jana Klimková z Bílovic nad Svitavou přijela do Letní tvořivé školy hledat inspiraci, jak dětem lépe podat a přiblížit geometrii, která je pro žáky velice abstraktní. „Děti mají na základní škole matematiku rády. Baví je totiž mechanické počítání. Z matematiky mají překvapivě lepší známky než z češtiny,“ konstatovala Jana Klimková.

Už podvanácté přednášela v kurzu na Velehradě lektorka Dagmar Svobodová z Ústí nad Labem, letos čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku. „Čtení s porozuměním nemá chybu. Děti rozumějí tomu, co čtou, dokáží pracovat s textem a informacemi, ale co hlavně, rády čtou, což je velice důležité,“ řekla spokojeně lektorka.